Tanulmányok

A határon átnyúló fúziók piaci és pénzügyi jellemzői Magyarországon, a külföldi közvetlen befektetések tükrében

Megjelent:
June 16, 2014
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Kucséber, L. Z. (2014). A határon átnyúló fúziók piaci és pénzügyi jellemzői Magyarországon, a külföldi közvetlen befektetések tükrében. Competitio, 13(1), 30-46. https://doi.org/10.21845/comp/2014/1/2
Absztrakt

A külföldi társaságok befektetéseinek egyik eszközét a határon átnyúló fúziók és felvásárlások (CrossBorder Mergers and Acquisitions – CBM&A) alkotják. Ennek számszerű bizonyítéka az, hogy amíg az 1990-es évek közepéig ezek értéke az összes külföldi közvetlen befektetés (Foreign Direct Investment – FDI) körülbelül felét tette ki, addig az 1990-es évek egészében a 84 százalékát, 2000-ben pedig már a 100 százalékát adta. Magyarországon ez a trend nem érvényesült ennyire markánsan, ám a szóban forgó arány 2009-ben mégis megközelítette a 100 százalékot. Ebben a tanulmányban nem csupán a CBM&A és
az FDI kapcsolatát vizsgálom, hanem tekintetbe veszem a külföldi portfólió befektetéseket is. A Gazdasági Versenyhivatal által engedélyezett 343 CBM&A határozatainak elemzése azt mutatja, hogy összességében több a hasonlóság ezek és az FDI-k között, viszont létezik néhány olyan markáns különbség is, amelyet alátámasztok és kiegészítek a statisztikai eljárásokkal kapott eredményekkel.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F21

Hivatkozások
 1. Balogh Csaba (2006): A határon átívelő akvizíciók és fúziók sikerességét meghatározó tényezők vizsgálata. Doktori disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
 2. Bélyácz Iván (2009): Befektetési döntések megalapozása. Aula Kiadó, Budapest.
 3. Benczes István – Csáki György – Szentes Tamás (2009): Nemzetközi gazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 4. Bishop, S. – Walker, M. (2010): Az Európai Közösségi Versenyjog Közgazdaságtana. Gazdasági Versenyhivatal, Versenykultúra Központ, Budapest.
 5. Bock Gyula – Misz József (2006): Nemzetközi közgazdaságtan. Tri-Mester Bt., Tatabánya.
 6. Brakman, S. – Garretsen, H. – Marrewijk, C. V. (2006): Cross-border Mergers And Acquisitions: The Fact As A Guide For International Economics. Cesifo Working Paper No. 1823, München.
 7. Calderón, C. – Loayza, N. – Servén, L. (2002): FDI In Old vs New Assets: Does The Distinction Matter? Világbank, Latin-Amerikai Regionális Tanulmányok Program, Washington.
 8. Copeland, T. E. – Weston, J. F. (1988): Financial Theory and Corporate Policy. Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
 9. Csáki György – Lemák Gábor – Losoncz Miklós – Molnár László – Némethné Pál Katalin – Sulok Zoltán – Tompa Tamás – Vértes András – Vértes Balázs (2001): A felvásárlások és összeolvadások alakulása Magyarországon. Ernst & Young–GKI Zrt., Budapest.
 10. Csáki György (2011): A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Napvilág Kiadó, Budapest.
 11. David, F. R. (2011): Strategic management: Concepts and Cases. Pearson, Boston.
 12. Dicken, P. (1998): Global Shift, Transforming The World Economy. The Guilford Press, New York.
 13. EU (2009): European Union Foreign Direct Investment Yearbook 2006., European Comission, Eurostat, Pocketbooks. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BK-06-001/EN/KS-BK-06-001-EN.PDF, Letöltve 2013. 09. 10.
 14. Gál Zoltán (2010): Pénzügyi piacok a globális térben. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 15. Gandolfo, G. (2004): Elements Of International Economics. Springer, Berlin.
 16. GVH (2009): A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Vj-056/2009/013. számú határozata. http://www.gvh.hu//data/cms992555/Vj056_2009_m.pdf, Letöltve: 2013. 09. 07.
 17. GVH (2010): Az összefonódás által érintett piac meghatározásának irányadó szempontjai. http://www.gvh.hu//data/cms999899/Szakmaifelhaszn%C3%A1l%C3%B3k_f%C3%BAzi%C3%B3k_piacmeghat%C3%A1roz%C3%A1s_2010_09_16.pdf, Letöltve: 2014. 05. 06.
 18. GVH (2011): A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Vj/004019/2011. számú határozata. http://www.gvh.hu/akadalymentes//data/cms993916/Vj004_2011_m.pdf, Letöltve: 2014. 05. 06.
 19. GVH (2012): A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Vj/090-11/2012. számú határozata. http://www.gvh.hu//data/cms994344/Vj090_2012_m.pdfhttp://www.gvh.hu//data/cms994344/Vj090_2012_m.pdf, Letöltve: 2014. 05. 06.
 20. IMF (2013): Coordinated Portfolio Investment Survey. International Monetary Fund, Washington. Coordinated Portfolio Investment Survey, http://cpis.imf.org/http://cpis.imf.org/, L(Letöltve:és ideje: 2013. 09. 11.)
 21. Jenniges, D. (2013): The Determinants of Horizontal and Vertical Cross-border Mergers. http://gatton.uky.edu/Units/Downloads/Derrick%20Jenniges%20paper%202013.pdfhttp://gatton.uky.edu/Units/Downloads/Derrick%20Jenniges%20paper%202013.pdf, Letöltve:2013. 09. 10.
 22. Kaderják Péter (1996): A hazai közvetlen külföldi befektetéseket meghatározó tényezőkről – egy kvantitatív elemzés. Közgazdasági Szemle, Vol. 43, No. 12:1072 −1087.
 23. Katits Etelka (2010): A vállalati válság pénzügyi menedzselése. Saldo Kiadó, Budapest.
 24. Kimberly, E. (2002): Foreign Portfolio and Direct Investment: Complementarity, Differences, and Integration. OECD, Global Forum On International Investment, Shanghai.
 25. Kleinert, J. – Klodt, H. (2002): Causes and Consequences of Merger Waves. Kiel Institute of World Economics, Kiel.
 26. Krugman, P. R. – Obstfeld, M. (2008): International Economics Theory and Policy. Pearson Addision Wesley, Boston.
 27. KSH (2012): Közvetlen külföldi működőtőke-befektetések (2000–2012). Központi Statisztikai Hivatal, STADAT adatbázis. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int044b.html?271, Letöltve: 2013. 09. 10.
 28. Lőrincné Istvánffy Hajna (2004): Nemzetközi pénzügyek. Aula Kiadó, Budapest.
 29. Meskó Andrea (2005): A külföldi működő tőke Magyarországon 2002–-2003. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.
 30. Molle, W. (2001): The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy. Ashgate, Aldershot.
 31. Neto, P. – Brandão, A. – Cerqueira, A. (2010): The Impact of FDI, Cross-Border Mergers and Acquisitions, and Greenfield Investments on Economic Growth. The IUP Journal of Business Strategy, Vol. 7, No. 4:24–44.
 32. NMIKK (2012a): Ausländische Direktinvestitionen in Ungarn. Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Budapest. http://www.ahkungarn.hu/fileadmin/ahk_ungarn/Dokumente/Wirtschaftsinfos/HU/Statistik/INFO_HU_Direktinvestitionen.pdfhttp://www.ahkungarn.hu/fileadmin/ahk_ungarn/Dokumente/Wirtschaftsinfos/HU/Statistik/INFO_HU_Direktinvestitionen.pdf, Letöltve: 2013. 09. 10.
 33. NMIKK (2012b): Ausländische Direktinvestitionen in Ungarn nach Regionen. Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Budapest. http://www.ahkungarn.hu/fileadmin/ahk_ungarn/Dokumente/Wirtschaftsinfos/HU/Statistik/INFO_HU_FDI_regional.pdfhttp://www.ahkungarn.hu/fileadmin/ahk_ungarn/Dokumente/Wirtschaftsinfos/HU/Statistik/INFO_HU_FDI_regional.pdf, Letöltve: 2013. 09. 10.(Letöltés ideje: 2013.09.10.)
 34. Simai Mihály (2007): A világgazdaság a XXI. század forgatagában. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 35. Szentes Tamás (1995): Világgazdaságtan I. Elméleti és módszertani alapok. Aula Kiadó, Budapest.
 36. Tóth Judit (2011): Fúziók és felvásárlások. Konszolidációs folyamatok az Európai Unió pénzügyi rendszerében. Gazdaságetika, Vol. 2, No 3.
 37. UNCTAD (2010): World Investment Report 2010. Annex table 9. Value of cross-border M&A sales, by region/economy of seller, 1990-May 2010. United Nations Conference On Trade and Development, New York.
 38. http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/wir2010_anxtab_9.pdfhttp://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/wir2010_anxtab_9.pdf, Letöltve: 2013. 09. 12.
 39. UNCTAD (2012): World Investment Report 2012. United Nations Conference On Trade and Development, New York. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdfhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdf, Letöltve: 2013. 09. 12.
 40. UNCTAD (2013): World Investment Report 2013. United Nations Conference On Trade and Development, New York. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdfhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf, Letöltve: 2013. 09. 12.