Évf. 12 szám 1 (2013)
Kutatás közben

Tehetséggondozás az oktatásban, avagy harc a tehetségekért

Megjelent június 17, 2013
Irma Rácz
Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
PDF

APA

Rácz, I. (2013). Tehetséggondozás az oktatásban, avagy harc a tehetségekért. Competitio, 12(1), 98–113. https://doi.org/10.21845/comp/2013/1/6

A cikk azt kívánja feltárni, mi vezetett a szlovákiai Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának tehetséggondozó szervezetének, a Harsányi János Szakkollégiumnak a működésképtelenné válásához. A kutatás elő kívánta segíteni a kezdetben jól működő, ám később elhalt szervezet újraindítását, a hallgatók szakkollégium iránti érdeklődésének felkeltésével. A szerző a tanulmány első felében a tehetségmenedzsment elméleti hátterét vázolja, majd a gyakorlati vizsgálatok nyomán megfogalmazza javaslatait.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: A29, M12

 1. Antalík Imre (2010): A Harsányi János Szakkollégium bemutatása. http://www.youtube.com/
 2. watch?v=SknN9qPz7z4, Letöltve: 2012.04.17.
 3. Bencsik Andrea (2003): Csoportfejlődés és csoportszerepek érvényesülése a tanulószervezetben. Mátrix – a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület elektronikus folyóirata, Vol. 4, december:27–13.
 4. Bencsik Andrea (2006): Vezetői stílusváltás a szervezeti tudás menedzselése érdekében. In: Noszkay Erzsébet (szerk.): Megragadni a megfoghatatlant... – Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben. N & B. Kiadó, Budapest:7–25.
 5. Bodnár Gabriella (2011): A tehetséges fiatalok menedzselése a felsőoktatási intézményekben. In Bodnár Gabriella (szerk.) – Takács Ildikó – Balogh Ákos: Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest:19–49.
 6. Bőgel György – Tomka János (2010): Tudás és tehetség. CEO magazin, Vol. 11, No. 3:27–38.
 7. Cappelli, P. (2008): Tehetségmenedzsment a 21. században. Harvard Business Review magyar kiadás, Vol. 10, No. 6:58–67.
 8. Czirjákné Vértesi Marianna (2010): A tehetségazonosítás és a tehetséggondozás szempontjai a pszichológus szemszögéből. www.borsod-ped.hu/dokumentumok/344/Czirjakne.ppt, Letöltve: 2012.02.18.
 9. Daruwala, S. (2012): Talent Management. http://www.scribd.com/doc/76697011/Final-Talent-Mgtppt-2003, Letöltve: 2012. 03. 23.
 10. Farkas Anikó (2010): Felsőbb oktatást! A felsőoktatás minőségének javítási lehetőségei. Magyar Tudomány, Vol. 171, No. 5:626–634.
 11. Gyarmathy Éva (2006): A tehetség fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 12. Gyarmathy Éva (2007): A tehetség háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 13. Harsányi János Szakkollégium (2008): Szervezeti és működési szabályzat és Tanulmányi szabályzat. Belső dokumentumok, Komárno.
 14. IMPC (2012): Fogalomtár – Mentorálás. http://www.impc.hu/words.php?type=1, Letöltve: 2012.04.01.
 15. Interjúpartnerek (2012): Négy komárnói interjú. Szabó Ingrid (A), Antalík Imre (B), Szabó Helga (C), Tóth Viktória (D).
 16. Kék Bolygó Tehetségpont (2012): „A tehetség“. http://www.sporttehetseg.hu/tehetseg.html, Letöltve: 2012.03.27.
 17. Magyar Géniusz Portál (2012): Tehetségpontok. http://geniuszportal.hu/tehetsegpontok, Letöltve: 2012.01.28.
 18. Malhotra, K. N. (2002): Marketing-kutatás. KJK KERSZÖV Kiadó, Budapest.
 19. Mező Ferenc – Miléné Kisházi Edit (2003): Művésztehetségek azonosítása és gondozása. ´96 Studio, Miskolc.
 20. Rácz Irma (2012): Egy kérdőíves kutatás eredményei. Belső dokumentum, Komárno.
 21. Slovnaft (2012): Talenty Novej Európy. http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/spolocenska_zodpovednost/talenty/, Letöltve: 2012.04.03.
 22. Szabó Helga (2012): A Harsányi János Szakkollégium bemutatása. Belső dokumentum, Komárno.
 23. Szakács Mihályné (szerk.) – Gaál Sándorné (szerk.) (2008): Tehetséggondozás. Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, Szarvas.