Évf. 21 szám 1-2 (2022)

Tanulmányok

Innovatív online banki szolgáltatások megítélésének vizsgálata – diszkrét választási kísérlet egyetemista fogyasztók körében

Megjelent december 2, 2022
Szerzők
Lakatos Vilmos
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
, Balogh Péter
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
, Czine Péter
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Megtekintés
Kulcsszavak
innovatív online banki szolgáltatások diszkrét választási kísérlet látens osztályú modellezés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Lakatos, V., Balogh, P., & Czine, P. (2022). Innovatív online banki szolgáltatások megítélésének vizsgálata – diszkrét választási kísérlet egyetemista fogyasztók körében. Competitio, 21(1-2), 64–91. https://doi.org/10.21845/comp/2022/1-2/5
Licenc

Copyright (c) 2022 Vilmos Lakatos, Péter Balogh, Péter Czine

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Tanulmányunkban az innovatív online banki szolgáltatások irányába tanúsított fogyasztói preferenciákat vizsgáljuk gazdálkodástudományi képzésben résztvevő hallgatók körében. Kutatási célunk elérése érdekében diszkrét választási kísérletet hajtottunk végre az elemezni kívánt célcsoporttal. A kísérletünkben szerepeltetett hipotetikus döntési helyzeteink alternatíváit az ATM-okostelefon integráció lehetősége, a valós idejű banki ügyintézés rendelkezésre állása, az NFC fizetés elérhetősége és a tranzakciónkénti költség jelentették. Modellbecsléseink alapján megállapítottuk, hogy mindhárom vizsgált szolgáltatás (ATM-okostelefon integráció, valós idejű banki ügyintézés, NFC fizetés) pozitív megítélést élvez a kitöltők körében, míg a költség emelkedése negatívan hat a megkérdezettek hasznosságérzetére. A preferencia-heterogenitás kezelése érdekében becsült látens osztályú modell eredményei rávilágítottak arra, hogy létezik egy fogyasztói csoport, amely nagyon erős preferenciákat, és ezen keresztül magas (átlagosan 70 Ft-os) fizetési hajlandóságot mutat az NFC szolgáltatás meglétének irányába. Ezen osztályba pedig nagyobb valószínűséggel kerülnek felsőoktatási szakképzésben résztvevő, nem debreceni lakcímmel rendelkező férfi hallgatók.

Hivatkozások
Alstad, J. (2002). Use your service edge to your online advantage. American Banker, 167(46), 1-3.
Allied Market Research (2020). Online Banking Market Service Type. Controller Info, 9(4), 2-8. https://www.alliedmarketresearch.com/online-banking-market. Letöltés ideje: 2021. március 10.
Bajnai, P., Fenyves, V., (2021). A controlling szerepének és eszköztárának átalakulása a digitalizáció hatására. Controller Info 9(4), 2-8. https://doi.org/10.24387/CI.2021.4.1
Becsei, A., Csányi, P., Bógyi, A., Kajtor-Wieland, I., Kovács, L. (2021). A fenntartható bankolás 10 pontja. Gazdaság és Pénzügy, 8(3), 244-271. https://doi.org/10.33926/gp.2021.3.1 . DOI: https://doi.org/10.33926/GP.2021.3.1
Ben-Akiva, M., Lerman, S. R. (1985). Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand (Transportation Studies). Cambridge, USA: MIT
PressBitport (2018). Tíz év alatt duplázott az internetbank Európában. https://bitport.hu/tiz-ev-alatt-duplazott-az-internetbank-europaban. Letöltés ideje: 2021. április 11.
Bliemer, M. C. J., Rose, J. M., Hess, S. (2008). Approximation of Bayesian efficiency in experimental choice designs. Journal of Choice Modelling, 1(1), 98-126. https://doi.org/10.1016/s1755-5345(13)70024-1. DOI: https://doi.org/10.1016/S1755-5345(13)70024-1
Boxall, P. C., Adamowicz, W. L. (2002). Understanding heterogeneous preferences in random utility models: a latent class approach. Environmental and Resource Economics, 23(4), 421-446. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1021351721619
Byers, R. E., Lederer, P. J. (2001). Retail bank services strategy: a model of traditional, electronic, and mixed distribution choices. Journal of Management
Information Systems, 18(2), 133-156. https://doi.org/10.1080/07421222.2001.11045686 . DOI: https://doi.org/10.1080/07421222.2001.11045686
Chabbra, M., Borasi, P., Kumar, V. (2020). Online Banking Market Service Type (Payments, Processing Services, Customer & Channel Management, Wealth Management, and Others), and by Banking Type (Retail Banking, Corporate Banking, and Investment Banking). Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020–2027. https://www.alliedmarketresearch.com/online-banking-
market. Letöltés ideje: 2021. március 12.
Choicemetrics (2018). Ngene 1.2 User Manual & Reference Guide. http://www.choice-metrics.com/NgeneManual120.pdf. Letöltés ideje: 2021. július 08.
Czine, P., Harangi-Rákos, M., Balogh, P. (2020). Diszkrét választási modellek becslése az R Apollo csomagjának használatával – multinomiális logit modell.
Statisztikai Szemle, 98(11) 1310-1323. https://doi.org/10.20311/stat2020.11.hu1310 DOI: https://doi.org/10.20311/stat2020.11.hu1310
Danyi, Boll A., Horváth, Zs., Lakatos, V., Szakács, A. (2020). Tanulságok a devizahitelezésből – pénzügyi fogyasztóvédelem. Controller Info, 8(2), 6-15. https://doi.org/10.24387/CI.2020.2.2
Dauda, S. Y., Lee, J. (2015). Technology adoption: A conjoint analysis of consumers’ preference on future online banking services. Information Systems, 53, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.is.2015.04.006 . DOI: https://doi.org/10.1016/j.is.2015.04.006
Dube, T., Njanike, K., Manomano, C., Chiriseri, L. (2011). Adoption and use of SMS/mobile banking services in Zimbabwe: An exploratory study. Journal of Internet Banking and Commerce, 16(2), 149-167.
Eurostat (2020). A digitális gazdaságra és társadalomra vonatkozó statisztikák – háztartások és magánszemélyek. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_ and_individuals/hu#Internet-hozz.C3.A1f.C3.A9r.C3.A9s. Letöltés ideje 2021. február 18.
Eurostat (2021). E-banking and e-commerce. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bde15cbc&lang=en%20. Letöltés ideje: 2021. június 10.
Fenyves, V., Dajnoki, K., Dékán Tamásné Orbán I., Harangi-Rákos, M. (2020). Gyakorlatorientált képzések megítélése a vállalati szférában. [Practice orient edtraining from the business sphere’s aspect]. Acta Medicinae et Sociologica, 11(31), 164-183. DOI: https://doi.org/10.19055/ams.2020.11/31/13
Fintechzone (2022). Neobank – Mi történik a Revolut és az MNB között? https://fintechzone.hu/tag/neobank/ Letöltés ideje: 2022. január 26.
Földvári, P., Erdey, L. (2009). Gazdaságfejlesztési célú oktatási stratégiák hazai és regionális tapasztalatainak elemzése. In Mazsu, J., és Ujhelyi, M. (szerk.). Oktatás és munkaerőpiac az Észak-alföldi Régióban. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Európai Tanulmányok Központja. 123-157
Greene, W. H., Hensher, D. A. (2003). A latent class model for discrete choice analysis: contrasts with mixed logit. Transportation Research Part B: Methodological, 37(8), 681-698. https://doi.org/10.1016/s0191-2615(02)00046-2 . DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-2615(02)00046-2
Hensher, D. A., Rose, J. M., Greene, W. H. (2005). Applied Choice Analysis: A Primer. Cambridge, Anglia: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511610356
Hess, S., Palma, D. (2019). Apollo: a flexible, powerful and customisable freeware package for choice model estimation and application. Journal of Choice Modelling, 32. https://doi.org/10.1016/j.jocm.2019.100170. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jocm.2019.100170
Hess, S., Palma, D. (2021). Apollo version 0.2.4, user manual. www.ApolloChoice-Modelling.com. Letöltés ideje: 2021. május 03.
Hole, A. R. (2007). A comparison of approaches to estimating confidence intervals for willingness to pay measures. Health Economics, 16(8), 827-840. https://doi.org/10.1002/hec.1197 . DOI: https://doi.org/10.1002/hec.1197
Intrado Global Newswire (2020). Online Banking Market Size to Grow $31.81 Billion by 2027, at 13.6% CAGR. https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/03/2119369/0/en/Online-Banking-Market-Size-to-Grow-31-81-Billion-by-2027-at-13-6-CAGR.html. Letöltés ideje: 2021. március 10.
Jayawardhena, C., Foley, P. (2000). Changes in the banking sector – the case of Internet banking in the UK. Internet Research, 10(1), 19-31. https://doi.org/10.1108/10662240010312048 . DOI: https://doi.org/10.1108/10662240010312048
Kajdi, L., Nemecskó, I. (2020). A kártyás fizetési mód területi jellemzői Magyarországon. Hitelintézeti Szemle, 19(1), 65-89. http://doi.org/10.25201/HSZ.19.1.6589. DOI: https://doi.org/10.25201/HSZ.19.1.6589
Kovács, G., Vinkóczi, T. (2020). A banki szolgáltatások digitalizációs-modernizációs hatásainak térbeli vizsgálata az Európai Unióban. Külgazdaság, 64, 33-69. DOI: https://doi.org/10.47630/KULG.2020.64.11-12.33
Kovács, P., Kuruczleki, É., Rácz, T. A., Lipták, L. (2021). A magyar középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata az elmúlt 10 évben Econventio-teszt alapján. Pénzügyi Szemle, 66(2), 179-198. https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_2_1. DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_2_1
Kovács, S. Zs. (2020). Az alapvető pénzügyi szolgáltatások online térbe helyezésének korlátai. Tér és Társadalom, 34(2), 195-201. https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3264. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3264
Louviere, J. J., Flynn, T. N., Carson, R. T. (2010). Discrete choice experiments are not conjoint analysis. Journal of choice modelling, 3(3), 57-72. https://doi.org/10.1016/s1755-5345(13)70014-9. DOI: https://doi.org/10.1016/S1755-5345(13)70014-9
Louviere, J. J., Hensher, D. A., Swait, J. D. (2000). Stated Choice Methods: Analysis and Applications. Cambridge, Anglia, Cambridge University Press DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511753831
MNB (2021a): A Magyar Nemzeti Bank 4/2021. (III. 30.) számú ajánlása hitelintézetek digitális transzformációjáról.
https://www.mnb.hu/letoltes/4-2021-dig-transzformacio.pdf. Letöltés ideje: 2021. április 21.
MNB (2021b): Pénzügyi stabilitási jelentés, 2021. június. https://www.mnb.hu/letoltes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2021-junius.pdf. Letöltés ideje: 2021. június 14.
MNB (2021c): Fintech és digitalizációs jelentés 2021. május. https://www.mnb.hu/letoltes/fintech-e-s-digitaliza-cio-s-jelente-s-2021.pdf. Letöltés ideje: 2021. június 1.
Mariel, P., Hoyos, D., Meyerhoff, J., Czajkowski, M., Dekker, T., Glenk, K., Jacobsen, J. B., Liebe, U., Olsen, S. B., Sagebiel, J., Thiene, M. (2021). Environmental Valuation with Discrete Choice Experiments: Guidance on Design, Implementation and Data Analysis. Cham, Németország, Springer International Publishing DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-62669-3
McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In Zarembka, P. (szerk.). Frontiers in Econometrics. New York, USA, Academic Press, 105-142.
Miltgen, C. L., Popovič, A., Oliveira T. (2013). Determinants of end-user acceptance of biometrics: Integrating the ”Big 3” of technology acceptance with privacy context. Decision Support Systems, 56, 103-114. https://doi.org/10.1016/j.dss.2013.05.010 . DOI: https://doi.org/10.1016/j.dss.2013.05.010
Molnár J., Nagy M., Horváth Cs. (2007). A Structural Empirical Analysis of Retail Banking Competition: the Case of Hungary. Magyar Nemzeti Bank. MNB Working Papers. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.961776
Müller, J., Kerényi, Á. (2021). Kiútkeresés a digitális pénzügyi innovációk labirintusában – A digitális pénzügyi rendszer szabályozási kihívásainak csapdája. Hitelintézeti Szemle, 20(1), 103-126. http://doi.org/10.25201/HSZ.20.1.103126. DOI: https://doi.org/10.25201/HSZ.20.1.103126
Oliveira, T., Martins, M. F. (2011). Literature review of information technology adoption models at firm level. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 14(1), 110-121.
Portfolio (2021). Lesznek-e sikeres magyar fintech cégek vagy neobankok? A mai trendek szerint aligha. https://www.portfolio.hu/bank/20211104/lesznek-esikeres-magyar-fintech-cegek-vagy-neobankok-a-mai-trendek-szerint-aligha-
Letöltés ideje: 2022. január 16.
R Core Team (2020). R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Bécs, Ausztria. https://www.R-project.org/.
Shen, J. (2009). Latent class model or mixed logit model? A comparison by transport mode choice data. Applied Economics, 41(22), 2915-2924. https://doi.org/10.1080/00036840801964633 . DOI: https://doi.org/10.1080/00036840801964633
Szobonya, R. (2021). Kompetenciák a pénzügyek területén – lakossági felmérés tapasztalatai. Pénzügyi Szemle, 66(2), 235-253. https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_2_4. DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_2_4