Évf. 11 (2020): Különszám
Cikkek

A fogyatékkal élők sportolási lehetőségei és motivációs tényezői

Megjelent április 3, 2020
Ábrahám Varga
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Ildikó Balatoni
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
PDF

APA

Varga, Ábrahám, & Balatoni, I. (2020). A fogyatékkal élők sportolási lehetőségei és motivációs tényezői. Acta Medicinae Et Sociologica, 11, 99–109. https://doi.org/10.19055/ams.2020.11/Kulonszam/9

Még a világ legfejlettebb részein is sok esetben komoly kihívás elé állíthat egy mozgásában vagy más módon korlátozott embert, ha speciális igényeinek megfelelő sportolási lehetősége(ke)t keres, különösen, ha lakóhelyéhez közel szeretne sportolni. Tekintettel arra, hogy mind a fogyatékossággal, mind az anélkül élő emberek esetében kiemelt jelentősége van (illetve jó néhány esetben csak lenne) az aktív életmódnak, valamint arra a sajnálatos tényre, hogy a rendelkezésre álló kutatási adatok alapján a parasportokat űzők aránya messze elmarad az ép sportolókétól, rendkívül hasznos lenne feltárni az e mögött meghúzódó okokat, felvázolni a politika által is minden további nélkül támogatható megoldásokat. Jelen tanulmány írása során azt a célt tűztük magunk elé, hogy az elmúlt 15 év fogyatékos sportolói motivációkat és lehetőségeket középpontba állító publikációnak áttekintése révén közelebb kerüljünk ennek a problémának a megoldásához, egyben egy olyan összefoglalását adjuk a témának, ami újabb kutatások kiindulópontjául szolgálhat.