Published April 15, 2002

##issue.tableOfContents##

13-17.

A filoxéra (Dactulosphaira vitifoliae (Fitch) európai megjelenése (1860) és pusztítása után több védekezési mód kipróbálása után az oltványkészítés vált a védekezés leghatékonyabb módszerévé. Ettő1 az időtől kezdve az alanyfajták használata a kötött talajú szőlők­ben nélkülözhetetlenné vált.

Az ...alanyfajták használata es nemesítése az 1800-as évek végen Franciaországban (Millardet, Gaset, Courdec, Ganzin Pougnet, stb.), majd Olaszországban (Ruggeri, Paulsen stb.) kezdődött el. A múlt évszázad végen kezdődött hazánkban az alanynemesítés. Több szakember foglalkozott új alanyfajták előállításával. Ezek között Teleki Zsigmond pécsi szőlősgazda munkássága emelkedik ki, aki olyan alanyfajtákat állított elő, mint a Teleki 5C, a Teleki-Kober 5BB, a Teleki-Kober 125AA, a Teleki-Fuhr S.0.4 es a Teleki 10A. A Teleki hibridek a világ szőlőtermesztő országainak nagy részében megtálalhatók, előállításuk után száz év múlva világfajtákká váltak.

Az 1970-es években Keszthelyen az Agrártudományi Egyetem Kertészeti Tanszékén Bakonyi Károly es munkatársai foglalkoznak új alany­fajta előállításával es szelektálásával. Munkájuk során több értékes klónt és új fajtát állítottak elő. A hibridek közül a Georgikon 28 alany­fajta erős növekedésével, nagy szárazság- es mésztűrésével tűnik ki. Magyarországon szabadalmi oltalomba részesítették es elkezdődött a felhasználása. Franciaországban a Richter cég szaporítja. Németországban a Geisenheimi Szőlészeti Kutató Intézet 2002-ben országos

kísérletbe állította. Keszthelyen az alanynemesítést tovább folytatják, számos kiváló tulajdonsággal rendelkező hibridet értékelnek, amelyek közül néhányat (Georgikon 103, a Georgikon 59-et stb.) fajtaminősítésre bejelentenek.

Show full abstract
78
80
19-23.

A szőlő szelekciós nemesítése és jelentősége borvidékeinken

63
77
25-29.

Csemegeszőlő (Vitis vinifera L.) nemesítése és eredményei Magyarországon

62
73
31-35.

Eurázsiai fajtákra alapozott borszőlő nemesítési program és eredményei

61
74
37-41.

A szőlőnemesítés fontosabb eredményei a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának Szőlészeti Tanszékén

64
67
43-48.

A szőlőrezisztencia-nemesítés szempontjai es módszerei Magyarországon

62
74
49-51.

A franko - amerikai hibridekből származó rezisztens és államilag minősített szőlőfajták

62
74
53-58.

A Vitis amurensis (Rupp.) értékei a szőlő rezisztencia nemesítés számára

64
74
59-61.

Vitis fajtahibridek a szőlőtermesztésben

62
72
63-65.

A fajtaelismerés rendszere Magyarországon

62
73
67-70.

A szőlő (Vitis ssp.) mikroszaporítás kutatásának és gyakorlati alkalmazásának hazai tapasztalatai

61
70
71-75.

A fajtahasználat alakulása Magyarországon

60
70
View All Issues