3. évf. , 2. szám (2018): TDK Különszám

Megjelent április 20, 2018

##issue.tableOfContents##


TDK Különszám

Párhuzamos kinematikájú manipulátorok kinematikájának és munkaterének vizsgálata
1-5

A kutatás célja két párhuzamos manipulátor kinematikájának és munkaterének vizsgálata. A kinematikai vizsgálatok vektoralgebrával és a Newton módszerrel készültek el. A munkaterek konstans orientációval kerültek ábrázolásra. A dolgozat eredménye, hogy a két manipulátor kinematikája és munkatere összehasonlítható. A számításokhoz a MATLAB program került felhasználásra.

84
107
Műszaki végzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci érvényesülése Magyarország területén
6-10

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy milyen arányban jelennek meg a munkaerőpiacon a középés felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezők Magyarország területén. Vizsgálom a különböző műszaki végzettségűek munkanélküliségi arányát Magyarország régióinak a viszonylatában.

86
113
Egyenes esztergakés élgeometriájának tervezése, modellezése és vizsgálata
11-16.

A publikációban az egyenes esztergakés élgeometriájának és modelljének a létrehozását valósítjuk meg szoftver segítségével a modelltérben. Célunk egy olyan program létrehozása, amely néhány hossz- és szögméret megadásával kiszámítja az annak megfelelő élgeometriát. Ezt drótváz modellként alkotja meg egy olyan fájlformátumban, ami könnyen átvihető a ma használatos CAD szoftverekbe, így ott az esetleges további változtatásokat végre lehet hajtani. Végeselemes-szimuláció segítségével adott technológiai paraméterek és anyagminőség mellett meghatározható egy optimális élgeometria a lehető legjobb forgácsolási viszonyok elérésének érdekében.

92
104
A Campus Fesztivál gazdasági hatásmérése, eredményességének vizsgálata az elmúlt 10 esztendő alapján
17-21

Évszázadok óta a különféle rendezvények, főként a fesztiválok fontos szerepet töltenek be a társadalom életében. Számos kutatás, tanulmány született már korábban, amelyek a magyarországi és külföldi fesztiválokat elemezték gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból. A vizsgálatok elkészítésének alapvető problémája, hogy központilag nincsen vagy kevés adat áll rendelkezésre gazdasági hatásvizsgálatok elkészítéséhez. A kutatásom célja a meglévő adatok alapján egy átfogó gazdasági hatásmérés elkészítése a debreceni Campus Fesztiválról.

92
130
Járásfelismerés fejlesztése NI LabVIEW környezetben
22-26

Napjainkban az egyik legnagyobb ütemben fejlődő biztonságtechnikai terület a biometrikus azonosítók világa. A kutatócsoport a biometrikus azonosításon belül a járásfelismerés szakterületével foglalkozik. A kutatócsoport megvalósított egy olyan komplex járásfelismerő rendszert NI LabVIEW fejlesztőkörnyezetben, amely képes univerzális kamera segítségével detektálni több egyidejű referenciapontot, és képes a gyűjtött mintákra előre definiált görbét illeszteni. A program továbbá képes a referenciagörbére és az aktuális görbére illesztett függvényeket meghatározott módon összehasonlítani és kiértékelni, hogy azonos-e két járáskép vagy sem. A programban mentési és visszatöltési funkció is helyett kapott, amely hozzájárul a referencia járáskép előállításához. A járásfelismerést megelőző lábelemző program a pontosság növelését szolgálja. A saját fejlesztésű járásfelismerő rendszert több személyen is teszteltük, mely tesztek közül idegen személy esetén egyszer sem mutatott egyezést a program.

91
114
Szürkevizek kezelése különböző oxidálószerekkel
27-31

Kutatásunk során szintetikusan előállított szürkevizek változatos szűrőközegeken történő előkezelés utáni oxidatív vizsgáltát végeztük el különböző oxidálószerekkel. A szürkevíz mintákat többféle vízminőségi paraméter mérésével jellemeztük. Ezeket a vizsgálatokat elvégeztük a kezeletlen, előkezelt, illetve az oxidatív kezelés átesett mintákon is. A vízminőségi paraméterek változásainak segítségével következtettünk a különböző kezelések hatékonyságára. Emellett, a szűrőközegekben bekövetkező változások jellemzésére pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) segítségével vizsgáltuk a szűrőközegek felületét a használat előtt, majd azt követően is. A vizsgálataink során kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a fürdővizek újrafelhasználásának céljából a kvarchomokból- vagy az aktív szénből és kvarchomokból álló kombinált szűrőközegen történő szűrés, majd ezt követően 10 mmol/dm3 hidrogén-peroxiddal történő kezelés bizonyult hatékony kezelési megoldásnak.

186
172
Járművek menetdinamikai szimulációja Matlab/Simulink környezetben
36-41

A következőkben járművek menetdinamikai szimulációjának a lehetőségeivel foglalkozunk. Az egyszerű kétkerék-modelltől kezdve, a valós futóművel rendelkező jármű tetszőleges útfelület mentén történő mozgásának a szimulációját mutatjuk be. A MATLAB, Simulink, valamint a Simscape nagyon jól használható eszközöket biztosít az előbb említett célok eléréséhez. Az így kapott járműmodell gyakorlati felhasználásának a hasznába is betekintést nyerünk, hiszen a szimuláció során ismert adatok birtokában gyakorlatilag bármilyen szabályozó algoritmus szimulációjára lehetőségünk van: a cikkben egy egyszerű ABS szabályozás kerül bemutatásra.

197
155
Szürkevizek detergens tartalmának meghatározására alkalmas analitikai módszerek fejlesztése
42-47

Kutatásunk célja a szürkevizek detergens tartalmának meghatározására alkalmas módszer fejlesztése. Laboratóriumi körülmények között előállított szintetikus szürkevíz anionaktív detergens tartalmát határoztuk meg Hyamine reagenssel, kétfázisú titrimetriás módszerrel. Adott mennyiségű szintetikus szürkevíz mintához enolftalein indikátort, savas keverék indikátort és kloroformot adtunk, majd az elegy összerázás hatására két fázisra vált szét, kloroformos és vizes fázisra. Az elegyet kationaktív detergenst tartalmazó Hyamine reagenssel titráltuk. A vizsgálatok során változtattuk a kloroform mennyiségét, majd a Hyamine koncentrációját, illetve különböző összetételű szürkevíz mintákat készítettünk, melyek anionaktív detergens tartalmát határoztuk meg. Kutatásunkban kezelt szintetikus szürkevíz minták és valós vízminták anionos detergens tartalmát is vizsgáltuk. Vizsgálataink során a módszerfejlesztés reprezentatívnak és megbízhatónak bizonyult.

110
214
Debrecen légszennyezettségének vizsgálata epifiton zuzmók nehézfémtartalmának tanulmányozásával
48-52

Kutatómunkánk során Debrecen város forgalmasabb csomópontjaiban vizsgáltuk a levegőminőséget nehézfém tartalom szempontjából. Vizsgálatainkhoz epifiton indikátornövényeket gyűjtöttünk Debrecen meghatározott útszakaszai mentén, és városon kívüli kontrollterületen. A mintavétel a zuzmók vegetációs időszakának megfelelően március elején történt. A begyűjtött minták tisztítását, szárítását és roncsolását követően vizsgáltuk azok toxikus fémtartalmát Induktív Csatolású Plazma- Optikai Emissziós Spektrometria elven működő készülékkel. Összesen 9 fém koncentrációját vizsgáltuk, többek között a nickel, ólom, réz és cink tartalmat.

82
139
Lakás 4.0 – Intelligens otthonok
53-57

A „Lakás 4.0” cím értelmezéséhez tisztában kell lenni az ipari forradalmakkal, azok közül is a jelen korunkban zajló negyedikkel, melyet szokás „Ipar 4.0”-nak is nevezni. Az iparban egyre jobban teret nyerő automatizálási folyamatok, valamint a mechanizmusok és erőforrások leképezése a kiber-fizikai térben kezd beszivárogni a háztartási szektorba is. Innen a címben szereplő kifejezés. Megvizsgálásra került a jelenleg rendelkezésre álló okos otthon technológia lehetőségei és megalkotásra egy szempontrendszert, ami alapján megépült egy valós körülményeket szimuláló modell. A modellt egy központi vezérlőegység irányítja, melynek a kezelőfelülete és vezérlőprogramja is elkészült. Olyan fontos funkciók kerültek megvalósításra, mint a világítás-, hűtés-, és fűtéstechnika, behatolás-, és tűzvédelem, szórakoztató elektronika, locsolás-, és nem utolsó sorban a motorvezérlés.

158
277
Az összes folyóiratszám megtekintése