Évf. 10 szám 2 (2020): Környezeti felelősség - tematikus szám
Jog- és államtudomány

A természettudományos bizonytalanság szerepe a környezeti felelősség érvényesíthetőségében

Megjelent november 26, 2020
Katalin Sulyok
ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék
Bio
PDF

APA

Sulyok, K. (2020). A természettudományos bizonytalanság szerepe a környezeti felelősség érvényesíthetőségében. Pro Futuro, 10(2), 67–85. https://doi.org/10.26521/PROFUTURO/2020/2/8437

A tanulmány a környezeti felelősség közjogi érvényesítésének szabályait vizsgálja, különös tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok és a jogalkalmazói gyakorlat az okozati kapcsolat bizonytalanságát hogyan kezeli, és egy szennyezéssel okozott károk feltárására és felszámolására vonatkozó felelősséget kire telepíti. A tanulmány kiindulópontja, hogy a természettudomány eredményeinek bizonytalan mivolta kihat a környezeti felelősség érvényesíthetőségére, mivel egy szennyezés és annak forrása közötti okozati kapcsolatot nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani. E cikk először a természettudományos bizonytalanság forrásait ismerteti, kitérve a bizonytalanság immanens jellegére. Majd bemutatja, hogy a kauzalitási bizonytalanságot hogyan kezeli a hatályos jogi szabályozás, végül javaslatokat tesz arra, hogy milyen jogalkotási lépések tennék méltányosabbá a környezeti felelősség telepítését olyan esetekben, amikor nem állapítható meg egyértelműen a kauzalitási kapcsolat a szennyezés és a szennyező között.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.