Évf. 8 szám 1 (2018)
Jog- és államtudomány

A határon átnyúló víztartó rétegek vízkészletmegosztására vonatkozó nemzetközi szokásjogi elvek és nemzetközi vitarendezési mechanizmusok

Megjelent július 7, 2018
Barbara Bazánth
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
Clio Mordivoglia
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
Katalin Sulyok
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
pdf

APA

Bazánth, B., Mordivoglia, C. ., & Sulyok, K. (2018). A határon átnyúló víztartó rétegek vízkészletmegosztására vonatkozó nemzetközi szokásjogi elvek és nemzetközi vitarendezési mechanizmusok. Pro Futuro, 8(1), 23–48. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2018/1/4537

Az elmúlt fél évszázad során a felszín alatti ivóvízkészletek váltak az emberiség alapvető ivóvízforrásává, mivel globális készleteinknek 97%-a mára víztartó rétegekben rejlik. A felszín alatti vízkészletek jelentőségét növeli, hogy a felszíni vizek gyakran olyan mértékben szennyezettek, hogy alkalmatlanok emberi fogyasztásra, szemben a felszín alatti vizekkel, amelyek jobb minőségűek, és szinte kezelés nélkül alkalmasak ivóvíznek. Azonban a felszín alatti vizek a túlhasználat következtében folyamatosan fogynak, újratöltődési rátájuk pedig irreverzibilis módon csökken. A vízkészletek túlzott kiaknázása világszerte államközi, illetve államon belüli konfliktusok forrásává vált, elegendő itt az Izrael és Palesztina közötti vízkonfliktusra, vagy a bolíviai „vízháborúra” utalni. Ráadásul a nemzetközi jognak a felszín alatti vizek tekintetében nemcsak a túlhasználatot kell megelőznie, hanem azok minőségének megőrzése is kiemelt szempont.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.