Évf. 5 szám 2 (2015)
Jog- és államtudomány

A vízjogi szabályozási csomópontok továbbfejlesztésének lehetőségei

Megjelent december 5, 2015
János Ede Szilágyi
Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
pdf

APA

Szilágyi, J. E. (2015). A vízjogi szabályozási csomópontok továbbfejlesztésének lehetőségei. Pro Futuro, 5(2), 38–54. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2015/2/5384

jelen tanulmány egy nagyobb, a vizek jogi szabályozását elemző kutatás részeként született. Az átfogó kutatás célja a vizekre (elsődlegesen édesvizekre) vonatkozó szerteágazó joganyag egységes szempontok mellett történő elemzése és fejlesztése, alapvetően a magyar társadalom számára kihívást jelentő problémakörökre koncentráltan. Ennek során meghatározásra kerültek bizonyos szabályozási csomópontok, amelyek körét a publikálásunk idején sem tekintettük, és jelenleg sem tekintjük lezártnak, kizárólagosnak vagy egymástól elzártnak. A szabályozási csomópontok között korábban a következőket nevesítettük: a) a víz mint a tulajdonjog tárgya, b) a víz mint környezeti elem és mint természeti erőforrás, c) a víz mint kereskedelmi ügyletek tárgya, d) a vízhez való jog mint emberi jog, e) a vízgyűjtő terület mint jogintézmények szervezési alapja, f) a víz mint káresemény, g) a víz mint élelmiszer. A célunk, ahogyan korábban is, hogy e jogi szabályozási csomópontok jövőbeni fejlesztése immáron egymásra tekintettel történjen meg.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.