Évf. 7 szám 2 (2017)
Jog- és államtudomány

A közbeszerzési jogsértésekre alapított kártérítési igények

Megjelent február 20, 2020
Ágnes Juhász
Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék
Bio
Pdf

APA

Juhász, Ágnes. (2020). A közbeszerzési jogsértésekre alapított kártérítési igények. Pro Futuro, 7(2), 11–30. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2017/2/4760

Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak azok a kutatások, amelyek egy-egy hagyományos jogterület határain túlterjeszkedve valamely speciálisabb területre merészkednek. A jelen tanulmány célja hasonló: a kártérítési jog mint klasszikus polgári (kötelmi) jogi terület és a közbeszerzési jog határán felmerülő problémakörök azonosítása és – a terjedelmi határok által kijelölt keretek között – ezek minél teljesebb feldolgozása. Munkánkban a közbeszerzésekhez köthető, kifejezetten a közbeszerzési jogsértésekre alapított kártérítési igények témakörét járjuk körül: a kártérítés közbeszerzési jogorvoslati rendszerben való elhelyezését követően a lehetséges károkozó magatartásokat tekintjük át a közbeszerzéstől való visszalépéstől kezdve az ajánlat jogellenes visszavonásán keresztül egészen a szerződéskötés elmaradásával okozott károk kérdéséig. Ennek során kiemeljük a közbeszerzési jogsértésre alapított és a klasszikus (Ptk. szerinti) kártérítési igények érvényesítése során tapasztalható különbségeket, amelyek a gyakorlatban is számos problémát vetnek fel a bíróság előtt.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.