Évf. 12 szám 1 (2022)
Szemle

Recenzió Kártyás Gábor „Kiküldött munkavállalók az uniós és a magyar jogban” című könyvéről

Megjelent június 10, 2022
Dóra Takács
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Dóra Varga
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
POSTPRINT

APA

Takács, D., & Varga, D. (2022). Recenzió Kártyás Gábor „Kiküldött munkavállalók az uniós és a magyar jogban” című könyvéről. Pro Futuro, 12(1). https://doi.org/10.26521/profuturo/2022/1/11161

Napjaink globalizált munkajogában, ahol kiváltképp az Európai Unión belüli országhatárok mindinkább elmosódni látszanak, egyre gyakoribbá válnak a határokon átnyúló helyzetek. A digitalizációnak és a rohamtempóban fejlődő technikának köszönhetően a külföldi vagy külföldre történő munkavégzés immár úgy is megvalósulhat, hogy a munkavállaló tulajdonképpen el sem mozdul az íróasztala mellől, azaz fizikailag be se lép egy másik ország területére. Mindezekre tekintettel a feldolgozott téma aktualitása és izgalmas mivolta aligha vonható kétségbe. A mű holisztikus szemléletet követve, egyedülálló részletességgel vezeti végig az olvasót és nyújt számára biztos tájékozódási pontot a kiküldetés megannyi kihívással és érdekellentéttel övezett ingoványos talaján. A recenzióban ezen pontokat követve ismertetjük, illetve értékeljük a monográfia tartalmát.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.