Évf. 11 szám 2 (2021): Munkajogi tematikus szám
Joggyakorlat

A kollektív munkaügyi vita sajátosságai

Megjelent október 21, 2021
Henriett Rab
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
Marcell Sipos
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Bio
PDF

APA

Rab, H., & Sipos, M. (2021). A kollektív munkaügyi vita sajátosságai. Pro Futuro, 11(2), 217–232. https://doi.org/10.26521/profuturo/2021/2/10251

A technológiai, gazdasági és egyéb változások napjainkban alapjaiban változtatják meg a jogviszonyok természetét. A munkajogi jogalkalmazói körökben is egyre nagyobb teret nyer az atipikus foglalkoztatás. Álláspontunk szerint ez a fejlődés nem pusztán az anyagi jogban érhető tetten, hanem a perjogi, illetve adott esetben az alternatív vitarendezési eljárások szintjén is megjelenik. Talán kissé ironikus, hogy épp a (magyar civilisztikai perjogban kevéssé népszerű) kollektív munkaügyi vita az, amelyben időről-időre megfigyelhetők az új, innovatív vitarendezési metódusok. Munkánk ezért elsősorban a kollektív vitarendezés bíróságon kívüli gyakorlatát vizsgálja, kiegészítve egyes, a hazai munkajogi környezet számára kevésbé kutatott országok jogrendszerében alkalmazott megoldásokkal. Célunk, hogy rávilágítsunk az alternatív vitarendezési módszereknek a kollektív jogvitákban való alkalmazásában rejlő lehetőségekre, illetve új, eddig ismeretlen lehetőségeket tárjunk fel a hazai jogalkalmazás számára.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.