Évf. 7 szám 2 (2020)
Módszertan – Hazai Pálya

Tapolcai szervezetek és szakembereik fejlődési lehetőségei az interprofesszionális kooperációban

Megjelent december 22, 2020
Tamara Labovszky
Tábita Alapszolgáltatási Központ, Baptista Országos Szociális Segítő Központ
Krisztina Kóbor
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
PDF

APA

Labovszky, T., & Kóbor, K. (2020). Tapolcai szervezetek és szakembereik fejlődési lehetőségei az interprofesszionális kooperációban. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 7(2). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2020.7/2/5

2018–2020 közötti időszakban Tapolca városában két szervezet is (Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, illetve a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ) mentálhigiénés szemléletű, prevenciós jellegű, szenvedélybetegségek megelőzését célzó programokat indított. Jelen tanulmányban a fókusz a programok apropóján létrejött együttműködéseken, illetve a szakemberek motiváltságán van, a programokba való bekapcsolódás szempontjából. Alapkérdést jelent, hogy a szociális szakemberekre, az általuk nyújtott szolgáltatásokra (főként a szociális munkára) a kialakult együttműködések milyen hatást gyakorolnak a továbbiakban. Az eredmények kiértékelésében bebizonyosodott, hogy a jelenlévő társadalmi problémákra történő reagálás minden szektor számára fontos, ezt közös ügyként lehet megfogalmazni. A programok által megismert új technikákban lehetőséget látnak a szakemberek a kezelésre, ez szintén alapja lehet a közös munkának. Elmondható tehát, hogy a városban jelen van az interprofesszionális együttműködés, mely erős alapja az interdiszciplináris szakmaiság kiépítésének. Azonban a programokba alapvetően a szociális és az oktatási terület kapcsolódott be, ezért még nem beszélhetünk városi szinten az interdiszciplináris együttműködés teljes mértékű előmozdításáról.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.