Évf. 8 szám 2 (2021)
Módszertan – Hazai Pálya

Tapasztalati tanulási módszerek helye és szerepe a szociális képzésekben

Megjelent december 22, 2021
Krisztina Kóbor
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
PDF

APA

Kóbor, K. (2021). Tapasztalati tanulási módszerek helye és szerepe a szociális képzésekben. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 8(2). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2021.8/2/7

Jelen tanulmány a tapasztalati tanulási módszerek helyét és szerepét keresi a szociális – elsősorban szociális munka BA és szociálpedagógia BA-képzésekben. A gondolkodást elindító mondat Dominelli (1997) írásában található, aki azt állítja, hogy a csak tréningeken résztvevők kevésbé válnak innovatív gondolkodókká, inkább csak gyakorlati problémákat megoldani képes szakemberek lesznek belőlük.
Jelen tanulmány szerzője elkötelezett a tapasztalati tanulási módszerek használata iránt. Szociális munka és szociálpedagógia BA-képzésekben szerzett oktatói/tréneri tapasztalata pedig azt erősíti meg, hogy ez a módszer az, ami hidat képes képezni az elmélet–gyakorlat között, és képes arra, hogy integrálja a kétféle megközelítést. Írásommal azt támasztom alá, hogy a módszer – keretei, tapasztalati tanuláson alapuló módszerei és a tréner személyisége által – vezet ahhoz a korszerű és innovatív szociális szaktudáshoz, ami a reflektív szociális szakembert jellemzi.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.