Gyepgazdálkodás | Gyep | Puszta | Legelő | Legeltetés | Marha | Juh | Széna | Kárpát medence | Magyarország | Pásztor | Természetvédelem

Évf. 11 szám 1-2 (2013): Gyepgazdálkodási Közlemények (GS-11)

Cikk (Article)

A tájhasználat hatása a Naszály hegylábi gyepek fajösszetételére

Megjelent 2021 július 13
Szerzők
Fehér Zsófia , Szőke Péter , Saláta-Falusi Eszter , Fürjes Zsuzsanna , Wichmann Barnabás
Megtekintés
Kulcsszavak
kaszálás felhagyás fás legelő turizmus erdő Naszály
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Fehér, Z. ., Szőke, P., Saláta-Falusi, E., Fürjes, Z., & Wichmann, B. (2021). A tájhasználat hatása a Naszály hegylábi gyepek fajösszetételére. Gyepgazdálkodási Közlemények, 11(1-2), 11–19. https://doi.org/10.55725/gygk/2013/11/1-2/9790

A munkánk során különböző tájhasznosítással rendelkező  Naszály hegylábi gyepterületeket vizsgáltunk. Arra kerestük a választ, hogy milyen változásokat okoz a kaszálás felhagyása, a turisták jelenléte, miben különbözik egy fás legelő és egy kaszáló fajösszetétele, és a környező erdőterületek gyepek felé való múltbeli kiterjedése igazolható-e. Ehhez hét vizsgálati területen, területenként 10 db 2×2 m-es kvadrátban felmértük a fajok jelenlétét és feljegyeztük a borítási értékeket. A terepi munkát 2013-ban három alkalommal, április, május és október hónapokban végeztük. Az adatokat klaszteranalízissel és ordinációs eljárással vizsgáltuk, valamint ökológiai mutatók alapján is összehasonlítottuk a vizsgálati területeket. A klaszteranalízis és az ordinációs elemzés szerint elkülönültek a kaszált és nem kaszált területek, valamint a kaszált és a kaszálás mellett turisták látogatta területek is. A hajdani erdőterületek kvadrátjai a fás legelőn és az egyik kaszált és turizmussal is érintett területen ugyancsak külön egységet alkottak. A vizsgálat kimutatta, hogy a kaszálás elmaradása az Arrhenatherum elatius, a Dactylis glomerata, a Trifolium montanum, a Salvia pratensis és a Viola hirta elszaporodásának kedvez. A kísérő fajok aránya a nem kaszált területeken alacsonyabb, emellett a kaszált területen nagyobb a gyomok és ruderális kompetítorok mennyisége. A kaszált gyepekben a Festuca valesiaca válik uralkodóvá. A vizsgált fás legelő az Alopecurus pratensis és védett növények nagyobb számával jellemezhető, a régmúltban feltételezhetően erdőterület hasznosítású gyepben a Potentilla alba gyakori.