Szerkesztőbizottság

FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dr. Jávor András
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. Nagy Géza
TÁRSSZERKESZTŐK:
Dr. Penksza Károly
Dr. Valkó Orsolya
Dr. Halász András