Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

El kell olvasnia és jelölnie kell, hogy teljesítette az előírásokat mielőtt folytatná.

 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A beküldési állománya OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF document fájlformátumban van.
 • Ahol rendelkezésre állt, a hivatkozásokhoz az URL megadásra kerültek.
 • A szöveg szimpla sorköz szerkezetű, 12-es betűméretet használ. Dölt szövegezést használ aláhúzás helyett (kívétel az URL címek), és az összes illusztráció, ábra és táblázat a szövegtörzs megfelelő szakaszában található és nem a dokumentum végén.
 • A szöveg betartja, és megfelel a Szerzői Útmutatóban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeknek.

Szerzői útmutatók

A kézirat elkészítésére vonatkozó előírások

Letölthető útmutató

Minta Cikk

Papírméret:        A/4-es, lehetőleg álló lapok

 Margók:     felső:                      2,5 cm
                       alsó:                       2,5 cm
                       bal:                         2,5 cm
                       jobb:                      2,5 cm
                       kötésben:              0 cm
                       élőfej:                    1,25 cm
                       élőláb:                   1,25 cm

Betűtípus:            Times New Roman

A teljes anyagot sorvégi szóelválasztás nélkül, pontosan sorközzel, 11-es értékkel, az anyag szöveges részét pedig 10-es betűmérettel, sorkizárással, bekezdésenként 0,5 cm-es első sor behúzásával kérjük elkészíteni.

Az anyagban lévő felsorolásokat számozással, illetve felsorolási jelekkel jelöljék, 0,5 cm-es függő behúzással.

Az anyag főcímei:

10-es betűméret, félkövér dőlt, nagybetű, sorkizárással.

Az anyag alcímei:

10-es betűméret, félkövér, sorkizárással.

További alcímek:

10-es betűméret, tetszőleges betűstílus, sorkizárással.

A dolgozat címe:

12-es betűméret, félkövér, középre helyezve.

Egy sor kihagyása után

Szerző(k) neve:

10-es betűméret, félkövér, középre helyezve.

Ki kell írni a szerző teljes nevét (több szerző esetén azokat gondolatjellel elválasztani), a doktori vagy más címek, beosztás stb. megjelölése nélkül.

Több szerző esetén, ha azok nem ugyanazon munkahelyen dolgoznak, akkor közvetlenül (szóköz kihagyásával) a név után felső indexbe kérjük a szerzőket beszámozni.

Közvetlenül a szerző(k) neve alá

Munkahely(ek):

A munkahely pontos megnevezése, székhelye.

8-as betűméret, normál, középre helyezve.

Több szerző esetén, ha azok nem ugyanazon munkahelyen dolgoznak, akkor közvetlenül (szóköz kihagyásával) a munkahely megnevezése előtt felső indexbe kérjük azokat beszámozni.

Két sor kihagyása után

Összefoglalás:

8-as betűméret, félkövér dőlt, nagybetű, középre helyezve.

Egy sor kihagyása után

Összefoglalás szövege:

8-as betűméret, dőlt, sorkizárással, bekezdésenként 0,5 cm-es első sor behúzásával.

Egy sor kihagyása után

Summary:

8-as betűméret, félkövér dőlt, nagybetű, középre helyezve.

Egy sor kihagyása után

Summary szövege:

8-as betűméret, dőlt, sorkizárással, bekezdésenként 0,5 cm-es első sor behúzásával.

A dolgozat angol címe, illetve idegen nyelvű közleményeknél a magyar címe egy külön lapon legyen feltüntetve!

Idegen nyelvű közleményeknél csak a Summary szükséges, magyar Összefoglalás nem!

Táblázatok:

 • Mindent, ami a táblázatra vonatkozik (táblázat száma, címe, táblázatban lévő címszavak, adatok, forrás, megjegyzés, angol fordítás stb.) 8-as betűmérettel kérjük elkészíteni.
 • Maga a táblázat lehetőleg 7,6 cm szélességű, vagy ha ez nem lehetséges, akkor 16 cm szélességű, vonalvastagság pedig 0,5 pt legyen.
 • A táblázat száma a táblázat címe fölé, dőlt betűvel, jobbra igazítva.
 • A táblázat címe a táblázat fölé, félkövér betűvel, középre igazítva.
 • A táblázat forrását, megjegyzését a táblázat alá, normál betűvel, balra igazítva.
 • Mindent, ami a táblázatra vonatkozik, le kell fordítani angolra. Közvetlenül a lefordítandó szöveg mellé (szóköz kihagyásával) zárójelben kérjük beszámozni a címszavakat. A címet és a táblázat számát nem kell beszámozni!
 • Az angolra fordított táblázat számát, címét kettősponttal elválasztva (dőlt betűvel), valamint a fordításokat vesszővel elválasztva (normál betűvel) – a fent leírtaknak megfelelő számozásokkal együtt – a táblázat alatt kérjük feltüntetni.

 Ábrák:

 • Mindent, ami az ábrára vonatkozik (ábra száma, címe, ábrában lévő címszavak, adatok, forrás, megjegyzés, angol fordítás stb.) 8-as betűmérettel kérjük elkészíteni.
 • Maga az ábra lehetőleg 7,6 cm szélességű, vagy ha ez nem lehetséges, akkor 16 cm szélességű legyen.
 • Az ábra száma dőlt betűvel, az ábra címe félkövér betűvel (egymástól kettősponttal elválasztva) az ábra fölé kerüljön, középre igazítva.
 • Az ábra forrását, megjegyzését az ábra alá, normál betűvel, balra igazítva.
 • Mindent, ami az ábrára vonatkozik, le kell fordítani angolra. Közvetlenül a lefordítandó szöveg mellé (szóköz kihagyásával) zárójelben kérjük beszámozni a címszavakat. A címet és az ábra számát nem kell beszámozni!
 • Az angolra fordított ábra számát, címét kettősponttal elválasztva (dőlt betűvel), valamint a fordításokat vesszővel elválasztva (normál betűvel) – a fent leírtaknak megfelelő számozásokkal együtt – az ábra alatt kérjük feltüntetni.

Az idegen nyelvű anyagoknál az előbb leírtaknak megfelelően kell eljárni, de fordítani nem kell!

Mind a táblázatokra, mind pedig az ábrákra a szövegben hivatkozni kell, s azokat dőlt betűvel kell kiemelni!

Az ábrákat lehetőleg Excel formátumban kérjük elkészíteni és beilleszteni a szöveg közé – tehát nem képként beszúrni –, hogy azok szükség esetén szerkeszthetők legyenek. Vagy ha mégis képként illesztik be a szövegbe, akkor még külön egy Excel file-ban is kérjük megküldeni az ábrákat a hozzá tartozó adatforrásaival együtt, hogy azok elérhetők legyenek.

Irodalom:

Az anyag végére kerüljön.

8-as betűméret, félkövér dőlt, nagybetű, középre helyezve.

Egy sor kihagyása után

Irodalom szövege:

8-as betűméret, normál, sorkizárással, 0,5 cm-es függő behúzással.

Minta:

Kukovics S.-Molnár A.-Ábrahám M.-Gál T. (1999): A juhtej szomatikus sejtszámát befolyásoló tényezők. Állattenyésztés és Takarmányozás, 48. 6. 715-716.

Az anyagban hivatkozni kell az irodalomban szereplő szerzőkre!

Minta:

Egy szerző esetén:

Pethő (1999) vagy

(Pethő, 1999)

Két szerző esetén:

Szendrő és Szijjártó (1979) vagy

(Szendrő és Szijjártó, 1979)

Három, vagy több szerző esetén:

Hajós és mtsai (1996) vagy

(Hajós és mtsai, 1996) vagy

Hajós et al. (1996) vagy

(Hajós et al., 1996)

Ha több hivatkozás van felsorolva egy témánál, akkor azokat pontosvesszővel kell elválasztani egymástól!

További előírások:

A százalékjelet mindig közvetlenül a szám mellé kell írni, ha tizedes jegy is szerepel az értékben, akkor magyar szövegnél vesszővel (pl. 87,4%), angol szövegnél ponttal (pl. 87.4%) jelöljük.

A gondolatjel közé szánt szöveget hosszú gondolatjelek közé írjuk (pl. – …………… –).

Az idézőjeleknél a nyitó lent („), a záró fent (”) legyen.

Az anyagok hasábos formátumban fognak megjelenni, melyek szerkesztését kollektívánk vállalja. Ezért is szükséges a táblázatoknál, illetve az ábráknál leírtakat figyelembe venni!

Minták:

 táblázat

A felvásárolt juhtej összetétele, % (havi átlagértékek) n=127

 

 

Hónapok(1)

márc.*

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

zsír(2)

7,17

7,67

7,28

7,90

8,19

8,38

8,63

szórás(8)

0,22

0,52

0,59

0,61

0,54

0,62

0,54

cv %

3,07

6,80

6,84

5,01

9,47

8,44

5,60

fehérje(3)

5,59

5,56

5,4

5,62

5,66

6,28

6,65

szórás(8)

0,05

0,08

0,16

0,32

0,27

0,36

0,22

cv %

0,89

1,43

3,09

5,70

4,76

5,81

3,33

tejcukor(4)

4,99

4,88

4,67

4,58

4,45

4,75

4,75

szórás(8)

0,04

0,10

0,03

0,03

0,08

0,05

0,00

cv %

0,80

1,96

3,97

1,83

5,87

6,00

1,78

zs.m.sz.a.(5)

11,60

11,39

10,94

11,14

11,12

11,86

12,47

szórás(8)

0,08

0,13

0,26

0,29

0,37

0,22

0,14

cv %

0,69

1,11

2,34

2,58

3,29

1,84

1,10

hamu(6)**

1,02

0,95

0,87

0,94

1,01

0,83

0,97

sz.a.(7)**

18,77

19,06

18,22

19,04

19,31

20,24

21,10

*: a március havi értékek a minták kis száma miatt csupán tájékoztató értékűek(9)

**: a hamutartalom és az összes szárazanyag-tartalom adatai a többi alkotórész havi átlagadataiból számolt értékek(10)

Table 1: Composition of the purchased ewe’s milk, % (Monthly average)

Months(1), Fat(2), Protein(3), Lactose(4), Non-fat dry matter(5), Ash(6), dry matter(7), Standard deviation(8), Data in March are only representative(9), Ash and dry matter content data calculated from the monthly averages of other components(10)

 

 1. ábra: Krónikus májbetegség és májzsugor okozta halálozási arányok keresztkorrelációs függvénye férfiak és nők adataiból az első differenciaképzés után

Figure 5: Cross-corelation function of mortality rates for chronic liver disease and cirrhosis from data of men and women after prewhitening

lag(1), men-women(2), confidence interval(3), coefficient(4), cross-correlation(5)

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.