Gyepgazdálkodás | Gyep | Puszta | Legelő | Legeltetés | Marha | Juh | Széna | Kárpát medence | Magyarország | Pásztor | Természetvédelem
Évf. 19 szám 1 (2021): Gyepgazdálkodási Közlemények (GS-22)
Cikk (Article)

Festuca taxonok kertészeti alkalmazhatósága I.

Megjelent 2021 szeptember 25
Horváthné Baracsi Éva
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem-Kertészettudományi Intézet
Cserháti Péter
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem-Kertészettudományi Intézet
Menyhárt László
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem-Gazdaságtudományi Intézet
Szabó-Szőlősi Tünde
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem-Növénytermesztési-tudományok Intézet
Mecséri Gréta
ELTE-Botanikus kert
Fűrész Attila
ELTE-Botanikus kert
Dr. Pápay Gergely
ELTE-Botanikus kert
Dr. Penksza Károly
ELTE-Botanikus kert
pdf

A kutatás kapcsolódik egy OTKA pályázathoz, amely a Duna mentén elterülő homoki területek vegetációjának vizsgálatával foglalkozik. A jelen munka során a Duna menti homoki gyepeken előforduló természetes Festuca fajok közül a kertészeti gyakorlatban alkalmazható taxonok elemzését (Festuca wagneri és F. tomanii) végeztük el. Fő kérdéseink a következők voltak: van-e közöttük olyan, amely alkalmas lehet városi környezetben való felhasználásra? A két kiválasztott faj eltér-e szignifikánsan egymástól? Vannak-e olyan morfotaxonómiai bélyegek a vizsgált Festuca fajokon, amelyek a kertészeti gyakorlatban is potenciálisan alkalmazhatók? Az edénybe és a normál kerti talajba elültetett tövek közül a F. wagneri és a F. tomanii egyedek jól elkülönültek. A F. tomanii példányok egységesebbnek és jelentősebb méretűnek bizonyultak. Mindkét taxon jól tűrte az edényes nevelést, s bár az átlagos levélhossz és a virágzati szár a perlittel kevert nevelő közegben nagyobb értékeket mutatott, a fedettség vizsgálata során a perlit nélküli állományok jobban szerepeltek, tehát a plusz költséggel járó perlit hozzáadása nem biztos, hogy megtérül a termesztő számára. A két faj számos morfológiai paraméterben egyértelműen elkülönült egymástól. A Festuca wagneri morfológiai változatossága a jelen morfotaxonómiai vizsgálatok során is jól kiütközött és a kertészeti gyakorlat számára is alkalmas paraméterekkel rendelkezik.