Évf. 1 szám 1 (2022)

Megjelent July 15, 2022

Az első lapszám a TKP2020-NKA-04 számú projekt keretében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2020-4.1.1-TKP2020 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

issue.tableOfContents65e6909361eb9

Innovatív farmakoterápia

 • Prebiotikum tartalmú kapszulák formulálása és vizsgálata
  Megtekintések száma:
  138

  A prebiotikumok a szervezet számára nem emészthető élelmiszer-összetevők, melyek változatlan formában eljutnak a vastagbélbe, ahol a szervezet számára hasznos baktériumtörzsek számára tápanyagként szolgálnak és segítik a szaporodásukat. Jelen kísérletes munka célja az volt, hogy prebiotikus összetételű kapszulát formuláljunk. A kapszula összetétel kialakítását különböző prebiotikumból állítottuk össze: inulin, galakto-oligoszacharid, pektin. A prebiotikumokon kívül cink-citrátot tartalmaz a készítmény. A porkeverék és kapszula gyógyszerkönyvi és egyéb gyógyszerforma vizsgálatát elvégeztük. Meghatároztuk a kapszulák átlagtömegét, a kapszula töltet tömörítetlen és tömörített sűrűségét, a részecskeméret eloszlást szitaanalízissel és a porkeverék gördülékenységét. Ezen kívül a porkeverékben lévő cink-citrát homogén eloszlását is vizsgáltuk analitikai módszer segítségével. A vizsgálatok eredményei alátámasztották, hogy az összetétel technológiai szempontból megfelelő. A választott gyártási technológia és műveleti sor biztosítja a komponensek homogén eloszlását és a reprodukálhatóságot.

  133

Farmakológiai alapkutatások

 • Egy újonnan szintetizált adenozin analóg, a hipoxantin-triciklánó hatása izolált patkány bal és jobb pitvaron
  Megtekintések száma:
  131

  A hipoxantin-triciklánó egy a DE GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszéken szintetizált adenozin analóg, melyben az adenint hipoxantin, a ribózt pedig egy kondenzált triciklikus molekularész helyettesíti. Munkánk során a hipoxantin-triciklánó hatását vizsgáltuk a pitvari myocardium A1 adenozinerg rendszerére, melynek (pozitív agonista általi) aktivációja számos protektív folyamatért, köztük negatív trop hatásokért felelős.

  A vizsgálatokat hím Wistar patkányokból izolált bal pitvari fülcsén és teljes jobb pitvaron végeztük. A preparátumokat 95% O2 és 5% CO2 gázeleggyel szellőztetett, 36°C-os Krebs oldatot tartalmazó szervkádakban függesztettük fel 10 mN alapfeszülés mellett. A bal pitvarokat állandó frekvencián ingereltük (3 Hz; 1 ms; 1-1,5 V), míg a jobb pitvarok spontán húzódtak össze. A preparátumokon az adenozin és a hipoxantin-triciklánó inotrop és chronotrop hatását vizsgáltuk külön-külön és együtt, továbbá CPX (8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine; reverzibilis A1 adenozin receptor antagonista) hiányában és jelenlétében.

  Eredményeink alapján az adenozin mind a bal, mind a jobb pitvarokon hasonló mértékű, erőteljes negatív inotrop hatást fejtett ki. A hipoxantin-triciklánó ezzel szemben mérsékelt pozitív inotrop hatást váltott ki, ami hasonló mértékű volt a jobb és a bal pitvarokon. Az inotropia alakulásával összhangban, az adenozin markánsan negatív, míg a hipoxantin-triciklánó kismértékben pozitív chronotrop hatásúnak bizonyult a jobb pitvarokon. A CPX erősen (és szignifikánsan) gátolta az adenozin hatásait, de csak kisebb mértékű (és nem szignifikáns) gátlást hozott létre a hipoxantin-triciklánó hatásaival szemben. A hipoxantin-triciklánó hatásai teljes mértékben áttörhetőek voltak adenozinnal. Mindezek hátterében felvethető, hogy az adenozin könnyen le tudja szorítani a hipoxantin-triciklánót az A1 adenozin receptorról, de (ehelyett vagy emellett) elképzelhető, hogy a hipoxantin-triciklánó az A1 adenozin receptortól független útvonalon is hat. A hipoxantin-triciklánó tehát feltehetően a myocardialis A1 adenozin receptor reverzibilis, ortosztérikus, inverz agonistája, melynek ugyanakkor más támadáspontja is lehet a myocardiumban.

  96

Klinikai gyógyszerészet

 • Ciklodextrinek szerepe a COVID-19 elleni küzdelemben
  Megtekintések száma:
  96

  A SARS-CoV-2 vírus 2019 év végi felbukkanása óta nagyszámú terápiás stratégia látott napvilágot a kórokozó miatt sokszor nagyon súlyos állapotba kerülő betegek kezelésére. Ahogy egyre több ismeret áll rendelkezésre a vírusról, annál jobban lehet a terápia kapcsán felmerülő ötleteket is finomítani. A ciklodextrinek már régóta ismert molekulák a gyógyszeriparban, különleges szerkezetükből adódóan sokféleképpen felhasználhatók gyógyszerfejlesztés során.  Tekintettel a jelenlegi pandémiás helyzetre fontosnak gondoltuk összefoglalni, hogy a kutatócsoportunk által már évek óta vizsgált ciklodextrin molekuláknak milyen szerepe lehet a COVID-19 betegség terápiájában. Az elvégzett irodalmi kutatómunka során sok érdekes elméletet és ígéretes fejlesztést találtunk.

  110

Új gyógyszertechnológiai eljárások

 • Új típusú Plantago lanceolata (PL) tartalmú folyadékkristályos rendszerek (LC) formulálása és jellemzése HaCaT sejtvonalon
  Megtekintések száma:
  96

  A szervezetünket érő reaktív oxigén gyökök olyan súlyos betegségek kiváltói lehetnek, mint például különböző hiperproliferatív bőrbetegségek vagy akár a bőr daganatos elváltozása. Néhány gyógynövény kivonat széles körben elterjedt antioxidáns forrásként több készítményben is megtalálható. Az antioxidáns terápia szerepe egyre jelentősebb a különböző gyulladással járó folyamatokban. Különböző innovatív formulációk lehetőséget biztosítnak a fitofarmakonok hatásának növelésére. A Plantago lanceolata bioaktív vegyelüteinek gyulladáscsökkentő, antioxidáns és baktericid hatása egyaránt jól ismert. Az alábbi kísérletsorozat célja egy olyan új típusú folyadékkristály rendszer formulálása volt, amely amellett, hogy megvédi a Plantago lanceolata kivonatot annak hidrolítikus bomlásától, növeli az extractum biohasznosulását is. Tekintettel arra, hogy a gyógyszerkészítmények biztonságossága kiemelkedően fontos szempont a gyógyszerformulálás során, az alkalmazott segédanyagokat és összetételeket, azok biokompatibilitását, különböző in vitro módszerekkel vizsgáltuk humán keratinocita (HaCaT) sejtvonalon. Az előzetes citotoxicitás vizsgálatok alapján a kiválasztott felületaktív anyagaink a Labrasol, Lauroglycol 90, és Gelucire 44/14 voltak. A Plantago kivonat kioldódási sebességét Franz diffúziós cella segítségével határoztuk meg. A gyógyszerhordozó rendszerek antioxidáns tulajdonságait MDA (malonaldehid), valamint DPPH (2,2-difenil-1-pikril-hidrazil) antioxidáns tesztekkel vizsgáltuk. Eredményeink alapján a formulált készítmények a hatóanyag gyors felszívódását biztosítják azáltal, hogy az alkalmazott penetrációfokozó segédanyagok reverzibilisen módosítják a stratum corneum barrier tulajdonságait. Ezek a segédanyagok nem csak biztonságosan alkalmazhatók és jól tolerálhatók, de előnyös tulajdonságaik révén képesek a hatóanyag jobb biohasznosulása által javítani a készítmények használhatóságát.

  71

Interdiszciplináris

 • A bábterápia és a sématerápia szinergizmusainak ötvözése a pszichoterápiás munkában
  Megtekintések száma:
  206

  A bábterápia a bábjáték nevelő célzatú hatásaira, a bábjátékkal való fejlesztésre épül, és egyedi eszközei révén fejti ki terápiás hatásait. A sématerápia az 1990-es években megjelent, pszichoterápiás irányzat, ami a pszichiátriai zavarok széles skáláján használható. Eszköztárában meghatározó jelentőségű a sajátos dramaturgiájú gyakorlat típus, a székmunka, ami a szerepjáték és perspektívaváltás eszközeivel segíti a pszichés folyamatok megismerését és kedvező irányba terelését. Ebből a szempontból érdemes megvizsgálni a bábterápia nyújtotta többlet lehetőségeket.

  A báb- és sématerápia szinergizmusára építve bemutatásra kerül egy olyan mese, mely a sématerápia elméletén alapulva, a sémamódokkal való munka számára nyújt keretet, a bábterápia eszköztárát segítségül hívva.

  279

Gyógyszergazdálkodás

 • A támogatott metformin hatóanyag tartalmú készítmények használatának alakulása Magyarországon 2015 és 2019 között
  Megtekintések száma:
  325

  Világszerte mintegy 415 millió ember él cukorbetegséggel, és becslések szerint 193 millió ember él a földön úgy, hogy nem diagnosztizálták nála a meglévő cukorbetegségét. Globálisan a cukorbetegség prevalenciája a felnőttek körében 4,7%-ról 8,5%-ra nőtt 1980 és 2014 közötti időszakban, ezen felnőttek 90-95%-a 2-es típusú diabetes mellitus betegségben szenved.
  A 2-es típusú cukorbetegség mikrovaszkuláris és makrovaszkuláris szövődményekhez vezet, amelyek óriási terhet jelentenek az egészségügyi ellátó rendszerekre. Annak ellenére, hogy növekszik a 2-es típusú cukorbetegség kockázati tényezőivel kapcsolatos ismeret, ami a sikeres megelőzési programok bizonyítéka, mégis a betegség gyakorisága és előfordulása világszerte továbbra is emelkedik. A szűrőprogramok révén történő korai felismerés, valamint a biztonságos és hatékony terápiák rendelkezésre állása csökkenti a morbiditást és a halálozást azáltal, hogy megelőzi vagy késlelteti a szövődményeket.
  A metformin az egyik legnépszerűbb orális glükózszint-csökkentő gyógyszer, amelyet széles körben az optimális kezdeti kezelésnek tekintenek világszerte a 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek esetén. A gyógyszer különféle iránymutatásokban, első választandó kezelésként ajánlott, ideértve az European Association for the Study of Diabetes (EASD) és az American Diabetes Association (ADA) irányelveit is. Kedvező státusza a hatékonyságában, az alacsony költségekben, a súly semlegességében és a jó biztonsági profilban rejlik. Egyéb előnyöket is leírtak, ideértve bizonyos lipidek, gyulladásos markerek javulását és a kardiovaszkuláris események csökkentését. Ezért tűztük ki célul azt, hogy megvizsgáljuk pontosan hogyan alakult az elmúlt öt évben a támogatott metformin készítmények trendje hazánkban. Ezen kívül összefüggéseket vizsgáltunk meg a kiváltott dobozszám és a fogyasztói ár, a TB támogatás, valamint a népességszám között. Vizsgáltuk a kiváltásra vonatkozó gyakoriságot 2015-2019 közötti időszakban.
  A vizsgálathoz a nyilvánosan hozzáférhető Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatbázist használtuk fel, valamint a Központi Statisztikai Hivatal adatait hazánk lakosságszámára vonatkozóan.
  Az elmúlt öt évben 10.000 főre vetítve Somogy megyében volt a metformin kiváltás aránya a legnagyobb mértékű, míg Zala megyében a legalacsonyabb. Ha viszont az összes kiváltást vesszük figyelembe – a lakosságszámtól eltekintve –, akkor néhány kivételtől eltekintve egyfajta csökkenés figyelhető meg az egyes megyékben. Ugyanakkor a gyakoriság számítás eredménye azt mutatja, hogy évről évre nőtt a metformin kiváltási aránya, ami magyarázza az egyre növekvő megbetegedések számát. Szintén alátámasztja ezt az a tény, hogy habár a népességszám 2015 és 2019 között folyamatosan csökkent, a metformin kiváltás aránya azonban növekvő tendenciát mutat, amelyből azt a következtetést lehet levonni, hogy folyamatosan nő a diabeteses betegek száma.

  105