1. évf. , 1. szám (2022)

Megjelent július 15, 2022

Kiadás leírása

Az első lapszám a TKP2020-NKA-04 számú projekt keretében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2020-4.1.1-TKP2020 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

##issue.tableOfContents##Innovatív farmakoterápia

Prebiotikum tartalmú kapszulák formulálása és vizsgálata

A prebiotikumok a szervezet számára nem emészthető élelmiszer-összetevők, melyek változatlan formában eljutnak a vastagbélbe, ahol a szervezet számára hasznos baktériumtörzsek számára tápanyagként szolgálnak és segítik a szaporodásukat. Jelen kísérletes munka célja az volt, hogy prebiotikus összetételű kapszulát formuláljunk. A kapszula összetétel kialakítását különböző prebiotikumból állítottuk össze: inulin, galakto-oligoszacharid, pektin. A prebiotikumokon kívül cink-citrátot tartalmaz a készítmény. A porkeverék és kapszula gyógyszerkönyvi és egyéb gyógyszerforma vizsgálatát elvégeztük. Meghatároztuk a kapszulák átlagtömegét, a kapszula töltet tömörítetlen és tömörített sűrűségét, a részecskeméret eloszlást szitaanalízissel és a porkeverék gördülékenységét. Ezen kívül a porkeverékben lévő cink-citrát homogén eloszlását is vizsgáltuk analitikai módszer segítségével. A vizsgálatok eredményei alátámasztották, hogy az összetétel technológiai szempontból megfelelő. A választott gyártási technológia és műveleti sor biztosítja a komponensek homogén eloszlását és a reprodukálhatóságot.

88
84

Farmakológiai alapkutatások

Egy újonnan szintetizált adenozin analóg, a hipoxantin-triciklánó hatása izolált patkány bal és jobb pitvaron

A hipoxantin-triciklánó egy a DE GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszéken szintetizált adenozin analóg, melyben az adenint hipoxantin, a ribózt pedig egy kondenzált triciklikus molekularész helyettesíti. Munkánk során a hipoxantin-triciklánó hatását vizsgáltuk a pitvari myocardium A1 adenozinerg rendszerére, melynek (pozitív agonista általi) aktivációja számos protektív folyamatért, köztük negatív trop hatásokért felelős.

A vizsgálatokat hím Wistar patkányokból izolált bal pitvari fülcsén és teljes jobb pitvaron végeztük. A preparátumokat 95% O2 és 5% CO2 gázeleggyel szellőztetett, 36°C-os Krebs oldatot tartalmazó szervkádakban függesztettük fel 10 mN alapfeszülés mellett. A bal pitvarokat állandó frekvencián ingereltük (3 Hz; 1 ms; 1-1,5 V), míg a jobb pitvarok spontán húzódtak össze. A preparátumokon az adenozin és a hipoxantin-triciklánó inotrop és chronotrop hatását vizsgáltuk külön-külön és együtt, továbbá CPX (8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine; reverzibilis A1 adenozin receptor antagonista) hiányában és jelenlétében.

Eredményeink alapján az adenozin mind a bal, mind a jobb pitvarokon hasonló mértékű, erőteljes negatív inotrop hatást fejtett ki. A hipoxantin-triciklánó ezzel szemben mérsékelt pozitív inotrop hatást váltott ki, ami hasonló mértékű volt a jobb és a bal pitvarokon. Az inotropia alakulásával összhangban, az adenozin markánsan negatív, míg a hipoxantin-triciklánó kismértékben pozitív chronotrop hatásúnak bizonyult a jobb pitvarokon. A CPX erősen (és szignifikánsan) gátolta az adenozin hatásait, de csak kisebb mértékű (és nem szignifikáns) gátlást hozott létre a hipoxantin-triciklánó hatásaival szemben. A hipoxantin-triciklánó hatásai teljes mértékben áttörhetőek voltak adenozinnal. Mindezek hátterében felvethető, hogy az adenozin könnyen le tudja szorítani a hipoxantin-triciklánót az A1 adenozin receptorról, de (ehelyett vagy emellett) elképzelhető, hogy a hipoxantin-triciklánó az A1 adenozin receptortól független útvonalon is hat. A hipoxantin-triciklánó tehát feltehetően a myocardialis A1 adenozin receptor reverzibilis, ortosztérikus, inverz agonistája, melynek ugyanakkor más támadáspontja is lehet a myocardiumban.

79
63

Klinikai gyógyszerészet

Ciklodextrinek szerepe a COVID-19 elleni küzdelemben

A SARS-CoV-2 vírus 2019 év végi felbukkanása óta nagyszámú terápiás stratégia látott napvilágot a kórokozó miatt sokszor nagyon súlyos állapotba kerülő betegek kezelésére. Ahogy egyre több ismeret áll rendelkezésre a vírusról, annál jobban lehet a terápia kapcsán felmerülő ötleteket is finomítani. A ciklodextrinek már régóta ismert molekulák a gyógyszeriparban, különleges szerkezetükből adódóan sokféleképpen felhasználhatók gyógyszerfejlesztés során.  Tekintettel a jelenlegi pandémiás helyzetre fontosnak gondoltuk összefoglalni, hogy a kutatócsoportunk által már évek óta vizsgált ciklodextrin molekuláknak milyen szerepe lehet a COVID-19 betegség terápiájában. Az elvégzett irodalmi kutatómunka során sok érdekes elméletet és ígéretes fejlesztést találtunk.

59
67

Új gyógyszertechnológiai eljárások

Új típusú Plantago lanceolata (PL) tartalmú folyadékkristályos rendszerek (LC) formulálása és jellemzése HaCaT sejtvonalon

A szervezetünket érő reaktív oxigén gyökök olyan súlyos betegségek kiváltói lehetnek, mint például különböző hiperproliferatív bőrbetegségek vagy akár a bőr daganatos elváltozása. Néhány gyógynövény kivonat széles körben elterjedt antioxidáns forrásként több készítményben is megtalálható. Az antioxidáns terápia szerepe egyre jelentősebb a különböző gyulladással járó folyamatokban. Különböző innovatív formulációk lehetőséget biztosítnak a fitofarmakonok hatásának növelésére. A Plantago lanceolata bioaktív vegyelüteinek gyulladáscsökkentő, antioxidáns és baktericid hatása egyaránt jól ismert. Az alábbi kísérletsorozat célja egy olyan új típusú folyadékkristály rendszer formulálása volt, amely amellett, hogy megvédi a Plantago lanceolata kivonatot annak hidrolítikus bomlásától, növeli az extractum biohasznosulását is. Tekintettel arra, hogy a gyógyszerkészítmények biztonságossága kiemelkedően fontos szempont a gyógyszerformulálás során, az alkalmazott segédanyagokat és összetételeket, azok biokompatibilitását, különböző in vitro módszerekkel vizsgáltuk humán keratinocita (HaCaT) sejtvonalon. Az előzetes citotoxicitás vizsgálatok alapján a kiválasztott felületaktív anyagaink a Labrasol, Lauroglycol 90, és Gelucire 44/14 voltak. A Plantago kivonat kioldódási sebességét Franz diffúziós cella segítségével határoztuk meg. A gyógyszerhordozó rendszerek antioxidáns tulajdonságait MDA (malonaldehid), valamint DPPH (2,2-difenil-1-pikril-hidrazil) antioxidáns tesztekkel vizsgáltuk. Eredményeink alapján a formulált készítmények a hatóanyag gyors felszívódását biztosítják azáltal, hogy az alkalmazott penetrációfokozó segédanyagok reverzibilisen módosítják a stratum corneum barrier tulajdonságait. Ezek a segédanyagok nem csak biztonságosan alkalmazhatók és jól tolerálhatók, de előnyös tulajdonságaik révén képesek a hatóanyag jobb biohasznosulása által javítani a készítmények használhatóságát.

39
36

Gyógyszergazdálkodás

A támogatott metformin hatóanyag tartalmú készítmények használatának alakulása Magyarországon 2015 és 2019 között

Világszerte mintegy 415 millió ember él cukorbetegséggel, és becslések szerint 193 millió ember él a földön úgy, hogy nem diagnosztizálták nála a meglévő cukorbetegségét. Globálisan a cukorbetegség prevalenciája a felnőttek körében 4,7%-ról 8,5%-ra nőtt 1980 és 2014 közötti időszakban, ezen felnőttek 90-95%-a 2-es típusú diabetes mellitus betegségben szenved.
A 2-es típusú cukorbetegség mikrovaszkuláris és makrovaszkuláris szövődményekhez vezet, amelyek óriási terhet jelentenek az egészségügyi ellátó rendszerekre. Annak ellenére, hogy növekszik a 2-es típusú cukorbetegség kockázati tényezőivel kapcsolatos ismeret, ami a sikeres megelőzési programok bizonyítéka, mégis a betegség gyakorisága és előfordulása világszerte továbbra is emelkedik. A szűrőprogramok révén történő korai felismerés, valamint a biztonságos és hatékony terápiák rendelkezésre állása csökkenti a morbiditást és a halálozást azáltal, hogy megelőzi vagy késlelteti a szövődményeket.
A metformin az egyik legnépszerűbb orális glükózszint-csökkentő gyógyszer, amelyet széles körben az optimális kezdeti kezelésnek tekintenek világszerte a 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek esetén. A gyógyszer különféle iránymutatásokban, első választandó kezelésként ajánlott, ideértve az European Association for the Study of Diabetes (EASD) és az American Diabetes Association (ADA) irányelveit is. Kedvező státusza a hatékonyságában, az alacsony költségekben, a súly semlegességében és a jó biztonsági profilban rejlik. Egyéb előnyöket is leírtak, ideértve bizonyos lipidek, gyulladásos markerek javulását és a kardiovaszkuláris események csökkentését. Ezért tűztük ki célul azt, hogy megvizsgáljuk pontosan hogyan alakult az elmúlt öt évben a támogatott metformin készítmények trendje hazánkban. Ezen kívül összefüggéseket vizsgáltunk meg a kiváltott dobozszám és a fogyasztói ár, a TB támogatás, valamint a népességszám között. Vizsgáltuk a kiváltásra vonatkozó gyakoriságot 2015-2019 közötti időszakban.
A vizsgálathoz a nyilvánosan hozzáférhető Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatbázist használtuk fel, valamint a Központi Statisztikai Hivatal adatait hazánk lakosságszámára vonatkozóan.
Az elmúlt öt évben 10.000 főre vetítve Somogy megyében volt a metformin kiváltás aránya a legnagyobb mértékű, míg Zala megyében a legalacsonyabb. Ha viszont az összes kiváltást vesszük figyelembe – a lakosságszámtól eltekintve –, akkor néhány kivételtől eltekintve egyfajta csökkenés figyelhető meg az egyes megyékben. Ugyanakkor a gyakoriság számítás eredménye azt mutatja, hogy évről évre nőtt a metformin kiváltási aránya, ami magyarázza az egyre növekvő megbetegedések számát. Szintén alátámasztja ezt az a tény, hogy habár a népességszám 2015 és 2019 között folyamatosan csökkent, a metformin kiváltás aránya azonban növekvő tendenciát mutat, amelyből azt a következtetést lehet levonni, hogy folyamatosan nő a diabeteses betegek száma.

130
70

Interdiszciplináris

A bábterápia és a sématerápia szinergizmusainak ötvözése a pszichoterápiás munkában

A bábterápia a bábjáték nevelő célzatú hatásaira, a bábjátékkal való fejlesztésre épül, és egyedi eszközei révén fejti ki terápiás hatásait. A sématerápia az 1990-es években megjelent, pszichoterápiás irányzat, ami a pszichiátriai zavarok széles skáláján használható. Eszköztárában meghatározó jelentőségű a sajátos dramaturgiájú gyakorlat típus, a székmunka, ami a szerepjáték és perspektívaváltás eszközeivel segíti a pszichés folyamatok megismerését és kedvező irányba terelését. Ebből a szempontból érdemes megvizsgálni a bábterápia nyújtotta többlet lehetőségeket.

A báb- és sématerápia szinergizmusára építve bemutatásra kerül egy olyan mese, mely a sématerápia elméletén alapulva, a sémamódokkal való munka számára nyújt keretet, a bábterápia eszköztárát segítségül hívva.

77
120
Az összes folyóiratszám megtekintése