Kutatás közben

Visszajáró svéd kísértet? Egy félreértés fogságában: a svéd modell álma és a kelet-közép-európai realitás

Megjelent:
March 20, 2006
Szerző
Megtekintés
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Bartha, A. (2006). Visszajáró svéd kísértet? Egy félreértés fogságában: a svéd modell álma és a kelet-közép-európai realitás. Competitio, 5(1), 153-164. https://doi.org/10.21845/comp/2006/1/8
Absztrakt

A kilencvenes évek eleji súlyos válságot követően a főáramba tartozó makroközgazdászok szinte egyöntetűen temették az ún. „svéd modellt”, a működő piacgazdaság és a bőkezű jóléti állam egykor sokak által csodált és irigyelt kombinációját. A XXI. század elején azonban Svédország és a többi észak-európai állam ismét kiváló értékelést a kap egyrészt a különböző versenyképességi indikátorok, másrészt a humán fejlettség jelzőszámai szerint is. Márpedig az állami újraelosztás mértéke az északi országokban, köztük is Svédországban a legmagasabb a fejlett államok körében. Ráadásul az aktív munkapiaci politikák révén fennmaradt a kiterjedt állami szerepvállalás a munka világában is. Eszerint Svédország ismét komoly intellektuális kihívást jelent a Washingtoni Konszenzusban megfogalmazódó alapvetéseknek? Vagy a svéd gazdaság működése alapvetően változott meg, és a harmadik utas kísérlet bukása után ma ismét normális piacgazdaság, néhány sajátos, az észak-európai országokra általában jellemző vonással? Az alábbi írásban e két lehetséges értelmezés mögött felsorakoztatható főbb makrogazdasági érveket mutatjuk be.

Hivatkozások
 1. Aiginger, Karl (2004): Copying the US or developing a New European Model – policy strategies of successful European countries in the nineties. UN-ECE Spring Seminar, Genf.
 2. Brook, Daniel (2004): How Sweden Tweaked the Washington Consensus. Dissent Magazine, ősz. www.dissentmagazine.org
 3. Carlén, Stefan (2005): Protecting the Nordic model. In: Building a social Europe: the trade union case for EU reform. Kézirat.
 4. Enquist, Per Olov (1998): Stockholm. Lettre, 29. sz.
 5. European Commission (2005): Sweden. Economic Forecasts, ősz. http://europa.eu.int
 6. Fischer, Jonas – Matthiessen, Jens (2005): How bright are the Nordic lights? ECFIN Country Focus, 2. évf 14. sz. http://europa.eu.int
 7. Gedeon Péter (2001): Merre tart a német jóléti állam? Társadalombiztosítási alrendszerek Németországban. Közgazdasági Szemle, 48. évf. 2. sz. 130-149.
 8. Henrekson, Magnus – Jakobsson, Ulf (2001): Where Schumpeter was nearly Right – the Swedish Model and Capitalism, Socialism and Democracy. Journal of Evolutionary Economics, 11. sz. 331-358.
 9. Krugman, Paul (1999): Who knew? The Sweden Model is working. The Unofficial Paul Krugman Web Page. www.pkarchive.org
 10. Lindbeck, Assar (1998 [1997]): A svéd kísérlet I-II. rész. Külgazdaság, 42. évf. 7–8. sz. 57-89. és 9. sz. 56-74.
 11. Lundqvist, Torbjörn (2005): The Employers in the Swedish Model. Institute for Futures Studies. Arbetsrapport, 2.sz.
 12. Konjunkturinstitutet (2005): The Swedish Economy. Augusztus. www.konj.se
 13. Pollock, Robert L. (1998): A Socialist ’Third Way’ Turns Out to Be a Dead End. National Center for Policy Analysis. www.ncpa.org
 14. Regeringskansliet (2005): Update of Sweden’s convergence programme. November. http://europa.eu.int
 15. Rojas, Mauricio (2005): Sweden after the Swedish Model. From Tutorial State to Enabling State. Timbro, Stockholm.
 16. Szamuely László (1992): A jóléti állam – válság és stabilitás. In: Változó struktúra, változó ipari társadalom. Kopint-Datorg, Budapest, 209-287.
 17. Szamuely László (2004): A „haldokló” jóléti állam az 1990-es években. Közgazdasági Szemle, 51. évf. 10. sz. 948-969.
 18. Semjén András (1999): A svéd jóléti rendszer átalakulása. Közgazdasági Szemle, 46. évf. 4.sz. 326-345.
 19. Tinbergen, Jan (1968): Development Planning. Weidenfield & Nicholson, London. United Nations Development Programme (2005): Human Development Report.
 20. World Economic Forum (2005): The Global Competitiveness Report, 2005–2006.