Évf. 9 szám 1 (2010)
Tanulmányok

Stratégiai piacra lépési korlátok Magyarországon

Megjelent június 14, 2010
Ádám Török
MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport
Zsuzsa Deli-Gray
Széchenyi István Egyetem
PDF

APA

Török, Ádám, & Deli-Gray, Z. (2010). Stratégiai piacra lépési korlátok Magyarországon. Competitio, 9(1), 91–107. https://doi.org/10.21845/comp/2010/1/5

E tanulmányban két korábbi kutatásunkra alapozva vizsgáljuk a külföldi vállalatok magyarországi piacra lépésének, illetve a magyar vállalatok importjának stratégiai korlátait, és összevetjük a jelenlegi
tanulságokat a korábbi két felmérés eredményeivelt. Ez az összehasonlítás némi betekintést nyújthat a magyar belső piacnak az egységes európai piachoz történő illeszkedési folyamatába az Eegységes
Eeurópai Ppiachoz. A cikk gyakorlati útmutatást kíván adni a magyar piaci szereplőknek a magyar piacon alkalmazott stratégiai piacra lépési korlátok köréről és vállalkozói megítéléséről. This study is a continuation of a former project of the same research team. The focus of the research is market entry in Hungary for foreign firms, along with strategic entry barriers for both domestic and foreign importers to Hungary. A comparison of our findings from 2003 and 2008 gives some insights into the integration of the Hungarian domestic market into the Single European Market. Practical advice is offered to Hungarian market players on the scope of strategic entry barriers in Hungary as well as the ways entrepreneurs assess them.

JEL: F13, F14, F15

 1. Bain, J. S. [1956]: Barriers to New Competition. Cambridge, Harward University Press.
 2. Demsetz, H. [1982]: Barriers to Entry. American Economic Review, Vol 72. (1):47–57
 3. Dijkstra, S. G. – Kemp – R. Lutz, C. [2007]: Do entry barriers, perceived by SMEs affect real entry? Some evidence from the Netherlands. In: Iandoli, L. – Landström H. Raffa, M. (ed): Entrepreneurship, Competitiveness and Local Development. Frontiers in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar Publishing.
 4. Ferguson, J. M. [1974]: Advertising and Competition: Theory, Measurement, Fact. Cambridge: Ballinger.
 5. Fisher, F. M. [1979]: Diagnosing Monopoly. Quarterly Review of Economics and Business 19:7–33.
 6. Gilbert, R. J. [2000]: The Role of Potential Competition in Industrial Organization. In: Kuenne, R. E.: Readings in applied microeconomic theory. Wiley-Blackwell, 2000:236–255.
 7. Jones, A. – Sufrin, B. [2007]: EC Competition Law, Text Cases and Materials. Third edition, Oxford University Press.
 8. Kühn, K. – Seabright, P. – Smith, A. [1992]: Competition Policy Research: Where Do We Stand? CEPR Occassional Paper, No 8. július, Centre For Economic Policy Research, London.
 9. Krugman, P. – Obstfeld, M. [2000]: International Economics. Theory and Practice. Fifth Edition. Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
 10. Lieberman, M. [1987]: Post-Entry Investment and Market Structure in the Chemical Processing Industry. Rand Journal of Economics 18:533–549.
 11. Lutz, C. – Kemp, R. – Dijkstra, S. G. [2007]: SME’s perceptions regarding strategic and structural entry barriers. Working Paper, University of Groningen. SOM.
 12. OECD [2007]: Competition and Barriers to Entry. EOCD Observer, Policy Brief, Január.
 13. Salop, S. C. [1979]: Strategic Entry Deterrence. The American Economic Review Vol. 69, No. 2:335–338.
 14. Singh, S. – Utton M. – Waterson M. [1998]: Strategic behaviour of incumbent firms in the UK. International Journal of Industrial Organization. 16:229–251.
 15. Smiley, R. [1988]: Empirical evidence on strategic entry deterrence. International Journal of Industrial Orgnisation 6:167–180.
 16. Spulber, D. [2003]: The Intermediation Theory of the Firm: Integrating Economic and Management Approaches to Strategy. Managerial and Decision Economics, 24:253–266.
 17. Stigler, G. [1968]: The Organization of Industry. Chicago: University of Chicago Press.
 18. Stroux, S. [2004]: US and EC oligopoly control. Kluwer Law International.
 19. Szerb, L. – Ulbert, J. [2008]: A mikro- és kisvállalkozások adózással kapcsolatos adminisztratív terhelése. A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal részére készített munkaanyag (kézirat). Pécsi Tudományegyetem.
 20. Pitelis C. N. [2003]: Privatisation, regulation and domestic competition policy. In: Wignaraja G. (ed): Competitiveness Strategy in Developing Countries. Routledge.
 21. Török Ádám [1996]: Piacműködés és iparvédelem. Tanulmányok a rendszerváltás időszakából. Jannus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs.
 22. Török Ádám [1999]: Verseny a versenyképességért? Mikroszféra-kezelési politikák az Európai Unióban és Magyarországon. Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest.
 23. Török Ádám [2003]: A piacra lépési korlátok átalakulása és a világgazdaság kibontakozása. Kísérlet a kapcsolatteremtésre a piaci szerkezetek elmélete és a nemzetközi kereskedelem története között. Közgazdasági Szemle, L. évf. március: 195–208.
 24. Török Ádám., – Deli-Gray Zsuzsa [2004]: A magyar export nem vámjellegű versenyképességi akadályai. Tanulságok egy vállalati felmérésből. Közgazdasági Szemle, LI. évf. július-augusztus:659–678.
 25. Török Ádám – Deli-Gray Zsuzsa [2008]: A vámon kívüli kereskedelmi akadályok (RTB-k) sajátos profilja Magyarországon 2007-ben. In: Laki, M. – Voszka, É. (szerk.) (2008): „Kaleidoszkóp. Versenyhelyzet
 26. Magyarországon 2007-ben” c. kötethez, Pénzügykutató Rt., Budapest.
 27. Vedpuriswar, A. V. [2009]: Entry and Exit. http://www.vedpuriswar.org/present/Business_strategy
 28. Vickers, J. [1995]: Stratgic Competition among the Few – Some Recent Developments in the Economics of Industry. In: Estrin S, Marin, A. (ed.): Essential readings in economics. Palgrave Macmillan, 1995:118.
 29. Weizsacker, C. C., von (1980): A Welfare Analysis of Barriers to Entry. Bell Journal of Economics 11(2):399–420.
 30. Yip, G. S. (1982): Barriers to Entry: A Corporate Strategy Perspective. Lexington: Ballinger.