Kutatás közben

Két régió klaszteralapítási kezdeményezéseinek összehasonlítása a 2008-as regionális klaszterpályázatokon keresztül

Megjelent:
December 13, 2010
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Pecze, M. (2010). Két régió klaszteralapítási kezdeményezéseinek összehasonlítása a 2008-as regionális klaszterpályázatokon keresztül. Competitio, 9(2), 133-140. https://doi.org/10.21845/comp/2010/2/9
Absztrakt

A magyar kormányzat elindította kezdeményezését a vállalkozói együttműködések új, klasztereken keresztüli támogatására, bár még nem biztos, hogy a gazdaság és a helyi szerelők felkészültek lennének
erre a módszerre. Csakúgy, mint más régiókban, Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön is új klaszterek indultak, hogy elnyerjék a támogatást. Az együttműködésük minősége, a benyújtott pályázatok
száma, valamint a nyertes projektek köre/aránya megmutatja, hogy a klaszterelmélet és a nyugati gyakorlat alkalmazása az itthoni környezetben mit eredményez, a magyar vállalatok tudnak-e, akarnak-e
klaszterekben dolgoni. Ezen cikkben a régiók gazdasági szereplőinek a hajlandóságát/aktivitását vizsgálom a 2008-as régiós klaszterkiírásokban. Észak-Magyarország és Észak-Alföld hasonló, de nem teljesen egyező eredménnyel rendelkezik.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: R58, L2

Hivatkozások
 1. Andersson, T. – Schwaag-Serger S. – Sörvik J. – Wise Hansson, E. (2004): The cluster policies whitebook. International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, Malmö, 248.
 2. Az Észak-alföldi Régió Stratégiai Programja 2007—2013.
 3. Grosz András. (é. n.): A klaszterorientált fejlesztési politika külföldi tapasztalatai.
 4. Grosz András. (2004): Klaszterorientált fejlesztési politika Magyarországon. In: Beszteri B. (szerk.): Magyaroszág és a 21. század kihívásai az Európai Unióban. – MTA Veszprémi Területi Bizottság, Komárom, 273–288.
 5. Grosz András. (2006): Klaszterek és innováció. In: Versenyképesség, régiók, innováció. – Business Class, Budapest, 93–101.
 6. Lengyel Imre (2002): A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés alapvető szempontjai. In: Buzás N. – Legyel I.: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és
 7. klaszterek. – JATEPress, Szeged. 124–154.
 8. Észak-alföldi Operatív Program 2007—2013.
 9. Észak-magyarországi Operatív Program 2007—2013.
 10. Porter, M. E. (1998): Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, Nov/Dec98, Vol. 76 Issue 6, 77.
 11. Sölvell, Ö. – Lindqvist G. – Ketels, C. (2003): The cluster initiative greenbook. Ivory Tower, Stockholm, 92.
 12. Szanyi Miklós (2008): A versenyképesség javítása együttműködéssel: regionális klaszterek. Napvilág Kiadó, Budapest, 200.