Kutatás közben

A szuverén vagyonalapok szerepe a nemzetközi pénzügyi rendszerben

Megjelent:
2010-12-13
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Kovács, E. Ágnes. (2010). A szuverén vagyonalapok szerepe a nemzetközi pénzügyi rendszerben. Competitio, 9(2), 111-125. https://doi.org/10.21845/comp/2010/2/7
Absztrakt

A korábban passzív pénzügyi befektetőkként tevékenykedő szuverén vagyonalapok manapság a tőkepiacok egyre aktívabb résztvevői. Folyamatosan növekvő eszközállományukkal megvan rá a lehetőségük, hogy jelentős hatást gyakoroljanak mind az egész pénzügyi szolgáltató ágazatra, mind a nemzetközi tőkeáramlásra. E tanulmány átfogó képet kíván nyújtani a vagyonalapoknak a hitelválságban betöltött szerepéről, a gazdasági és pénzügyi rendszerre gyakorolt hatásukról, majd felmerül az átláthatóság, azaz a transzparencia hiánya, mely probléma abból ered, hogy az alapok működésükkel, befektetéseikkel kapcsolatban meglehetősen kevés információt szolgáltatnak, végül pedig a szuverén vagyonalapokkal kapcsolatos nemzetközi szintű kezdeményezésekről lesz szó.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E58, F21, F30, G15

Hivatkozások
 1. Aizenman, J. – Glick, R. (2008): Sovereign Wealth Funds: Stylized Facts about their Determinants and Governance. Federal Reserve Bank of San Francisco. Working Paper Series. December 2008. Working Paper 2008–33. http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2008/wp08-33bk.pdf Letöltve: 2009. 04. 22.
 2. Balin, B. J. (2008): Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis. The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS), Washington DC 20036, USA. 21 March 2008. https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/32826/Sovereign%20Wealth%20Funds%20A%20Critical%20Analysis%20032008.pdf?sequence=3 Letöltve: 2009. 03. 15.
 3. Beck, R. – Fidora, M. (2008): The Impact of Sovereign Wealth Funds on Global Financial Markets. European Central Bank, Occasional Paper Series. No. 91. July 2008. http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp91.pdf Letöltve: 2009. 03. 15.
 4. Blancheton, B. – Jégourel, Y. (2009): Les fonds souverains: un nouveau mode de régulation du capitalisme financier? Revue de la régulation (En ligne), No. 5./ 1er semestre 2009, mis en ligne le 11 juin 2009.
 5. URL: http://regulation.revues.org/index7500.html Letöltve: 2009. 08. 13.
 6. Csabai Károly (2008): Külföldi állami vagyonalapok: Intim szféra. HVG, 2008. február 16. (30. évf.) 7.(1499.) sz. 105–106. o.
 7. Demarolle, A. – Johanet, H. (2008): Rapport sur les Fonds Souverains. La Documentation française. Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Paris, mai 2008. Letöltve: 2009.09.19. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000299/0000.pdf
 8. De Nederlandsche Bank Quarterly Bulletin. (2008): Une menace pour la stabilité financiére? In: Problèmes économiques [2008], le 2 juillet 2008. No. 2.951., 16.
 9. Deutsche Bank Research (2008): SWFs and foreign investment policies – un update. Deutsche Bank Research, Frankfurt am Main. 22 October 2008. http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_ENPROD/PROD0000000000232851.pdf Letöltve: 2009. 08. 23.
 10. Európai Bizottság (2008a): A bizottság a nemzeti vagyonalapokról és a pénzügyi stabilitásról szóló javaslatokat terjeszt az Európai Tanács elé. Europa Press Releases. Brüsszel, 2008. 02. 27. IP/08/313. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/313&format=HTML&aged=1&language=HU&guiLanguage=en Letöltve: 2009. 09. 19.
 11. Európai Bizottság (2008b): A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának – A nemzeti vagyonalapokra vonatkozó közös európai megközelítés. Az Európai Közösségek Bizottsága. Brüsszel, 2008. 02. 27. /* COM/2008/0115 végleges */ http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0115:HU:NOT Letöltve: 2009. 09. 17.
 12. Gieve, J. (2008): Sovereign wealth funds and global imbalances. BIS Review 31/2008. Sovereign Wealth Management Conference, London, 14 March 2008. http://www.bis.org/review/r080319d.pdf Letöltve:
 13. 08. 16.
 14. Hammer, C. – Kunzel, P. – Petrova, I. (2008): Sovereign Wealth Funds: Current Institutional and Operational Practices. International Monetary Fund Working Paper. WP/08/254. November 2008. Letöltve: 2009. 08. 13. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1316722#
 15. IMF (2008): Sovereign Wealth Funds – A Work Agenda. International Monetary Fund. 29 February 2008. http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/022908.pdf Letöltve: 2009. 04. 06.
 16. IWG (2008): Sovereign Wealth Funds. Generally Accepted Principles and Practices. „Santiago Principles”. International Working Group of Sovereign Wealth Funds. October 2008. http://www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf Letöltve: 2009. 04. 25.
 17. Losoncz Miklós (2008a): Az amerikai hitelválság és világgazdasági következményei. Pénzügyi Szemle, 2008. 53. évf. 2. sz. 248–264. http://www.sze.hu/~losonczm/Global_3.doc Letöltve: 2009. 05. 24.
 18. Losoncz Miklós (2008b): Válság és állami szerepvállalás. Élet és Irodalom, 52. évf. 18. szám, 2008. május 2. http://www.es.hu/print.php?nid=19574 Letöltve: 2009. 09. 27.
 19. Lyons, G. (2007): State capitalism: The Rise of Sovereign Wealth Funds. Standard Chartered., 13 November 2007. http://banking.senate.gov/public/_files/111407_Lyons.pdf Letöltve: 2009. 07. 26.
 20. Maslakovic, M. [2009]: Sovereign Wealth Funds 2009. International Financial Services London. IFSL Research. March 2009. http://www.ifsl.org.uk/upload/CBS_Sovereign%20Wealth%20Funds%202009.pdf Letöltve: 2009. 07. 26.
 21. Kaufmann, D. – Kraay, A. – Mastruzzi, M. (2009): Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008. World Bank 29. June 2009. World Bank Policy Research Working Paper. No. 4978.
 22. OECD (2008a): Freedom of Investment, National Security and ’Strategic’ Industries. Progress Report by the OECD Investment Committee, published following the 7th Roundtable on Freedom of Investment,
 23. National Security and ’Strategic’ Industries which took place in Paris on 26 March 2008. http://www.oecd.org/dataoecd/1/58/40473798.pdf Letöltve: 2009. 09. 17.
 24. OECD (2008b): Sovereign Wealth Funds and Recipient Country Policies. OECD – Investment Committee Report, 4 April 2008. http://www.oecd.org/dataoecd/34/9/40408735.pdf Letöltve: 2009. 09. 17.
 25. OECD (2009): Building Trust and Confidence in International Investment. Report by countries participating in the „Freedom of Investment” process. OECD, March 2009. http://www.oecd.org/dataoecd/18/47/42446942.pdf Letöltve: 2009. 09. 17. SWF Institute: http://www.swfinstitute.com/
 26. Szentkirályi Balázs (2008): 2008, a Nagy Összeomlás éve – második rész. Hírszerző, 2008. 12. 26. http://www.hirszerzo.hu/cikk.2008_a_nagy_osszeomlas_eve_-_masodik_resz.92015.html Letöltve: 2009. 09. 05.
 27. Truman, E. M. (2008): A Blueprint for Sovereign Wealth Fund Best Practices. Peterson Institute for International Economics, Policy Brief No. PB08-3, Washington DC. April 2008. http://www.iie.com/publications/pb/pb08-3.pdf Letöltve: 2009. 07. 26.