Évf. 10 szám 1 (2011)
Kitekintő

Adósságválság és gazdasági kormányzás – utak és lehetőségek: Beszámoló az V. Gazdaságpolitikai Kerekasztal – Földobott kő? Tények és tendenciák a 21. században c. konferenciáról, Debrecen, 2011. április 15.

Megjelent június 20, 2011
Ágnes Orosz
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
PDF

APA

Orosz, Ágnes. (2011). Adósságválság és gazdasági kormányzás – utak és lehetőségek: Beszámoló az V. Gazdaságpolitikai Kerekasztal – Földobott kő? Tények és tendenciák a 21. században c. konferenciáról, Debrecen, 2011. április 15. Competitio, 10(1), 164-172. https://doi.org/10.21845/comp/2011/1/14
  1. Győrffy Dóra (2009): Gazdaságpolitika bizalom nélkül. Megjelent: Muraközy László (szerk.) (2009): A jelen a jövő múltja. Járt utak – járatlan úttalanságok. Akadémiai Kiadó, 162-194. o.
  2. Király Júlia (2011): 20 év múlva. (képzeletbeli előadás 2030 áprilisából). Megjelent: Muraközy László (szerk.) (2011): 20 év múlva - Vissza a jövőbe. Akadémiai Kiadó, 41-69. o.
  3. Kornai János (2010): Bevezető megjegyzések. 2010. március 18-19. Conference on Independent Fiscal Institutions. Budapest
  4. Muraközy László (2010): Válságok állama – államok válsága. Közgazdasági Szemle, 57. évf., 9. szám 779–797. o.
  5. North, D. C. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge
  6. Reinhardt, C. M. – Rogoff, K. S. (2010): This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press, Princeton, NJ
  7. Tóth István György – Keller Tamás (2011): Income distributions, inequality perceptions and redistributive claims in European societies. Amsterdam, AIAS, GINI Discussion Paper 7.