Évf. 10 szám 1 (2011)
Kutatás közben

A bizalom mint költségcsökkentő tényező

Megjelent június 20, 2011
Anett Hodosi
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
PDF

APA

Hodosi, A. (2011). A bizalom mint költségcsökkentő tényező. Competitio, 10(1), 74-84. https://doi.org/10.21845/comp/2011/1/6

Jelen tanulmányban az egyik legtöbbet kutatott informális intézmény, a bizalom direkt és indirekt költségcsökkentő hatását vizsgáljuk. A bizalom mikroszintű bevezetését makroszintű megközelítés követi,
mely a bizalom tranzakciós költségeken keresztüli közvetlen és a jogrendszeren keresztül történő közvetett, tovagyűrűző költségcsökkentő hatására kíván rávilágítani. Utóbbi részeként 25 európai uniós ország empirikus vizsgálata során a bizalom és az adminisztratív teher okozta költségek – mint a jogrendszer által generált költségek – közötti összefüggéseket elemezzük. A közgazdasági irodalom igazolja egyrészt, hogy a bizalom csökkenti a tranzakciós költségeket, másrészt, hogy a jogrendszer hatékonysága hozzájárul a tranzakciós költségek csökkenéséhez. Feltevésünk szerint a bizalom növekedése javítja a jogrendszer hatékonyságát, és ezen keresztül is csökkenti a tranzakciós költségeket.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: D02, E02

 1. Al-Mutairi, M. S. – Hipel, K. W. – Kamel, M. S. (2008): Trust and cooperation frorn a fuzzy perspective. Mathematics and Computers in Simulation 76. szám, 430–446.
 2. Artner Annamária (1995): Vállalati együttműködés a mai világgazdaságban. Közgazdasági Szemle, XLII évf., 76. szám. 104-–115.
 3. Axelrod, R. (2006): The evolution of Cooperation. Basic Books, New York
 4. Brenner, R. (1994): Labyrinths of Prosperity. Economic Follies - Democratic Remedies. The University of Michigan Press, Ann Arbor, 148.
 5. Coase, R. H. (1960): The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics. 3. évf. 10. szám 1–44.
 6. Coase, R. H. (2004): A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 53–85., 37–215.
 7. Cooter, R. – Ulen, T. (2005): Jog és közgazdaságtan. Közgazdasági Tankönyvek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 96–111.
 8. Dahlman, C. J. (1979): The problem of Externality. Journal of Law and Economics, 22. évf. 1. szám 141–162.
 9. Elster, J. (1997): A társadalom fogaskerekei. Oziris Kiadó, Budapest, 59–60., 67.
 10. EC (2006): European Commission, Measuring administrative costs and reducing administrative burdens in the European Union. Commission Working Document, No. 2006(691).
 11. Fukuyama, F. (1995a): Social Capital and the Global Economy. Foreign Affairs, 74. szám, 89–103.
 12. Fukuyama, F. (1995b): Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. The Free Press, New York
 13. Hámori Balázs (2003): Érzelemgazdaságtan – A közgazdasági elemzés kiterjesztése. Kossuth Kiadó, Budapest
 14. Hodosi Anett (2008): Együttműködés a gazdaságban. Tudományos Diákköri Dolgozat, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Debrecen, 16–35.
 15. Keefer, P. – Knack, S. (2005): Social Capital, Social Norms and the New Institutional Economics. Megjelent: Ménard, C. J. – Shirley, M. (szerk.) (2005): Handbook of New Institutional Economics. Springer, US, 701–725.
 16. Kovács Attila (2003): Kooperáció és versengés. Megjelent: Hunyadi György – Székely Mózes (szerk.) (2003): Gazdaságpszihológia, Osiris Kiadó, Budapest, 140–147.
 17. Mayer, R. C. – Davis, J. H. (1999): The Effect of the Performance Appraisal System on Trust for Management: A Field Quasi-Experiment. Journal of Applied Psychology, 84. szám, 123–136.
 18. Ménard, C. J. (2000): Institutions, Contracts and Organisations. Perspective from New Institutional Economics. Edward Elgar, Cheltenham, Egyesült Királyság – Northampton, MA, Egyesült Államok
 19. Raiser M. – Rousso A. – Steves F. (2005): A bizalom mérése a rendszerváltás kapcsán: 26 átmeneti gazdaság vizsgálati eredményei. Megjelent: Kornai János – Rothstein B. – Rose-Ackerman S. (2005): Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A társadalmi bizalom megteremtése a posztszocialista átmenet időszakában. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 73–87.
 20. Schelling, T. C. (1958): Prospectus for a Reorientation of Game Theory. The Rand Corporation, California, USA.
 21. Schelling, T. C. (1963): The Strategy of Conflict. Oxford University Press, New York
 22. Tarnai Márta (2003): A bizalom szerepe a gazdasági kapcsolatokban. Megjelent: Hunyadi György – Székely Mózes (szerk.) (2003): Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 676–715.
 23. Török Ádám (2007): A versenyképesség egyes jogi és szabályozási feltételei Magyarországon. Közgazdasági Szemle, LIV. évf. 12. szám 1066–1084.
 24. Wahl, L. M. – Nowak, M. A. (1999): The continuous prisoner’s dilemma: II. Linear reactive strategies with noise. Journal of Theoretical Biology, 200. évf. 3. szám 323–338.
 25. Woodruff, C. (2005): Az üzleti partnerek iránti bizalom megteremtése: a bíróságok, hálózatok és kapcsolatok szerepe. Megjelent: Kornai János – Rothsten, B. – Rose-Ackerman, S. (szerk.) (2005): Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A társadalmi bizalom megteremtése a posztszocialista átmenet időszakában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 128–142.
 26. WVS (2008): World Values Survey, Most people can be trusted. 9062000. – Values Surveys A165.