Évf. 11 szám 2 (2012)
Tanulmányok

Kompetenciamenedzsment és irányításirendszer-szabványok

Megjelent december 17, 2012
László Berényi
Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet
PDF

APA

Berényi, L. (2012). Kompetenciamenedzsment és irányításirendszer-szabványok. Competitio, 11(2), 93–108. https://doi.org/10.21845/comp/2012/2/6

A tudás alapú gazdaság- és szervezetfejlesztés napjainkban összefonódik a kompetenciamenedzsment kérdésével. Az egyéni és szervezeti tudáselemek létrehozása és áramoltatása fontos kihívások. Kutatói és tanácsadó munkáim során számos szervezetnél tapasztaltam, hogy a tudásmenedzsment alkalmazása hasznos lenne, ám különböző okokból az nem valósul meg, sőt gyakran nem is ismerik a lehetőségeket.
Tanulmányomban azt kívánom bemutatni, hogy a széles körben elérhető ISO 9001 szerint tanúsított irányítási rendszerek megteremtik a kereteket a tudásalapú fejlesztésekhez. A módszertani és tartalmi előnyök ismertetésén túl fontosnak tartom, hogy kitérjek a gyakorlati alkalmazás kritikus pontjaira is.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: D83, M19

 1. Awuah, G. B. (1993): A firm’s competence development through its network of exchange relationship. Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 16., No. 7:574–599.
 2. Berényi László (2012): Kompetenciák meghatározása a minőségirányítás támogatásával. Magyar Minőség, Vol. 21, No. 5:28–36.
 3. Fehér Péter (2004): Tudásmenedzsmentet támogató tényezők szerepe szoftverfejlesztő szervezetekben. PhD értekezés, BCE, Budapest.
 4. Gaál Zoltán (2001): Tudásmenedzsment: a HR szakemberek úton a siker felé?! Tudásmenedzsment (a PTEFEEK periodikája), Vol. II, No. 1:5–14.
 5. Hammer, M. – Champy, J. (1996): A vállalati folyamatok újraszervezése. Panem–McGraw-Hill, Budapest.
 6. Heidrich Balázs (2001): Szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment. Human Telex, Budapest.
 7. Henczi László – Zöllei Katalin (2007): Kompetenciamenedzsment. Perfekt, Budapest.
 8. Klimkó Gábor (2001): A szervezeti tudás feltérképezése. PhD értekezés, BKÁE, Budapest.
 9. Lóth László (2007): Adalékok a hazai kompetenciafelfogáshoz. In: Bábosik István (szerk.): Pedagógia és személyiségfejlesztés. Okker Kiadó, Budapest.
 10. MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány.
 11. MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány.
 12. Muzik, J. – Roman, S. (2010): Humán erőforrások fejlesztésének támogatása kis- és középvállalkozásoknál Csehországban. CEO, Vol. 11, No. 4:M2–M4.
 13. Nonaka, I. (1994): A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, Vol. 5, No. 1:11–37.
 14. Obermayer-Kovács Nóra (2007): A tudásmenedzsment sajátosságainak vizsgálata magyar szervezeteknél. PhD értekezés, Pannon Egyetem, Veszprém.
 15. Peters, T. J. – Waterman, R. H. (1986): A siker nyomában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.
 16. Polányi Mihány (1966): The Tacit Dimension. Routledge & Kegan Paul, London.
 17. Snowden, D. (1998): A Framework for Creating a Sustainable Knowledge Management Program. In: Cortada, J. W. – Woods, J. A. (szerk.): The Knowledge Management Yearbook 1999-2000. Butterworth-Heinemann, Boston.
 18. Szabó Szilvia (2008): A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében. PhD értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest.
 19. Szelestey Judit (2011): Kompetencia menedzsment kidolgozásának elméleti háttere. http://www.erg.bme.hu/szakkepzes/4felev/SelesteyKompetencia.pdf, Letöltve: 2011. 07. 01.
 20. Szintay István (2003): Vezetéselmélet. Bíbor Kiadó, Miskolc.
 21. Szintay István (2005): Minőségmenedzsment I. Elmélet. Bíbor Kiadó, Miskolc.
 22. Veresné Somosi Mariann (2011): Alapvető képesség: a szervezeti és egyéni képesség fejlesztése. Magyar Minőség, Vol. 20, No. 5:11–20.
 23. Wiig, K. M. (1997): Knowledge Management: Where Did it Come From and Where Will it Go? Expert Systems with Applications, No. 13:1–14.