Évf. 13 szám 2 (2014)
Tanulmányok

A Fisher ráta és a beruházások gazdaságossági rangsora

Megjelent december 15, 2014
Mária Illés
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
PDF

APA

Illés, M. (2014). A Fisher ráta és a beruházások gazdaságossági rangsora. Competitio, 13(2), 5–22. https://doi.org/10.21845/comp/2014/2/1

A tanulmány a Fisher ráta és a Fisher metszéspont létrejöttének mechanizmusát, feltételeit, gazdasági összefüggéseit, valamint a beruházások gazdaságossági rangsorképzésében betölthető szerepét vizsgálja. A ráta azt mutatja meg, hogy két, egymással versengő beruházási projekt nettó jelenértéke milyen kamatláb mellett válik azonossá. Ez az információ elsősorban akkor jelentős, ha a rangsorképzés a nettó jelenérték alapján történik. A nettó jelenértékek azonban három fő torzító tényező miatt nem hasonlíthatók össze. A torzító hatásoktól megtisztított nettó jelenérték ráták (azonos kalkulatív kamatláb mellett) ugyanahhoz a rangsorhoz vezetnek, mint a belső kamatláb. Következőleg a Fisher ráta ismeretének nincs érdemleges gyakorlati jelentősége, alapvetően elvi-elméleti és tudománytörténeti jelentőséggel bír. A Fisher ráta oksági hátterének elemzése segítheti a nettó jelenérték tartalmi összefüggéseinek alaposabb megértését.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: M21

 1. Adelberg, A. H. – Fabozzi, F. J. – Polimeni, R. S. (1986): Cost Accounting. Concepts and applications for managerial decision making. McGraw-Hill, New York.
 2. Alchian, A. A. (1955): The Rate of Interest, Fisher’s Rate of Return over Costs and Keynes’ Internal Rate of Return. American Economic Review, Vol. 45, No. 5:938–943.
 3. Arnold, J. – Hope, T. (1990): Accounting for Management Decisions. Prentice Hall International, London.
 4. Baker, H. K. – Powell, G. (2009): Understanding Financial Management: A Practical Guide. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 5. Brealey, R. A. – Myers, S. C. (1988): Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, New York.
 6. Carlson, C. R. – Lawrence, M. L. – Wort, D. H. (1974): Clarification of the reinvestment assumption in capital analysis. Journal of Business Research, Vol. 2, No. 2:201–208.
 7. Crundwell, F. K. (2008): Finance for Engineers. Evaluation and Funding of Capital Projects. Springer, London.
 8. Dudley, C. L. Jr. (1972): A Note on Reinvestment Assumptions in Choosing between Net Present Value and Internal Rate of Return. The Journal of Finance, Vol. 27, No. 4:907–915.
 9. Firer, C. – Gilbert, E. (2004): Investment Basics XLVIII. Common challenges in capital budgeting. Investment Analysts Journal, No. 59:41–45.
 10. Fisher, I. (1930): The Theory of Interest. Macmillan, New York.
 11. Hirst, M. – Ma, R. (1983): Duration and Fisher’s Rate of Return over Cost. Abacus, Vol. 19, No. 2:162–170.
 12. Illés Mária (1990): A gazdaságossági és jövedelmezőségi számítások alapjai. Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete, Budapest.
 13. Illés Mária (2007): Scientific Problems of Modern Approach of Net Present Value. Club of Economics in Miskolc – Theory, Methodology, Practice, Vol. 4, No. 1:29–35.
 14. Illés Mária (2012/a): A nettó jelenérték gazdasági tartalma és rangsorképzésre való alkalmassága. Vezetéstudomány, Vol. 43, Különszám:13–23.
 15. Illés Mária (2012/b): Links Between Net Present Value and Shareholder Value form a Business Economics Perspective. Club of Economics in Miskolc – Theory, Methodology, Practice, Vol. 8, No. 2:31–36.
 16. Keane, S. M. (1975): Investment selection criteria: an examination of the theory of the internal rate of return and of the investment discount rate under conditions of uncertainty. PhD thesis. University of Glasgow, Glasgow.
 17. Keynes, J. M. (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan New York.
 18. Meyer, R. L. (1979): A Note on Capital Budgeting Techniques and the Reinvestment Rate. The Journal of Finance, Vol. 34, No. 5:1251–1254.
 19. Van Horne, J. C. – Wachowicz, J. M. Jr.(2008): Fundamentals of Financial Management. Pearson Education Limited, Essex.