Évf. 12 szám 1 (2013)
Kutatás közben

A Miskolci Operafesztivál gazdasági és társadalmi-kulturális hatásainak elemző bemutatása

Megjelent június 17, 2013
Viktória Kundi
Kodolányi János Főiskola, Turizmus Tanszék
PDF

APA

Kundi, V. (2013). A Miskolci Operafesztivál gazdasági és társadalmi-kulturális hatásainak elemző bemutatása. Competitio, 12(1), 114–130. https://doi.org/10.21845/comp/2013/1/7

Jelen tanulmány a Miskolci Operafesztivál gazdasági és társadalmi-kulturális hatásait vizsgálja, bemutatva, hogy egy stagnáló gazdasági helyzetben lévő, nagyipari múlttal rendelkező városban miként képes prosperálni egy kulturális attrakció, amely a tudatos, kulturális alapú városfejlesztés eredményeképpen jött
létre. A módszertani felvezetést követően, rövid elméleti felvezető után, Miskolc turisztikai adottságainak elemző bemutatása olvasható. A tanulmány további részben a módszertani fejezetben ismertetett módon lebonyolított empirikus vizsgálatok eredményeit láthatjuk.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: Z130

  1. Butler, R. W. (1993): Pre- and post-impact assessment of tourism development. In: Pearce, D. – Butler, R. (eds.) (1996): Tourism and indigenous peoples. Routledge, London.
  2. Delamere, T. A. – Wankel, L. M. – Hinch, T. D. (2001): Development of a scale to measure resident attitudes toward the social impacts of community festivals – Part 1: item generation and purification of the measure. Event Management, Vol. 7, No. 1:11–24.
  3. Enyedi György (2002): A városok kulturális gazdasága. Földrajzi Értesítő, Vol. 51, No. 1–2:19-29.
  4. Kundi Viktória (2012a): Fesztiválok gazdasági hatásmérésére alkalmazott nemzetközi és hazai modellek bemutatása. Tér és Társadalom, Vol. 26, No. 4:93–110.
  5. Kundi Viktória (2012b): Fesztiválok társadalmi-kulturális hatásainak mérése: módszertani áttekintés. E-conom online tudományos folyóirat, Vol. 1, No. 1–2:115–129.
  6. Lankford, V. – Howard, D. (1993): Developing a tourism impact attitude scale. Annals of Tourism Research, Vol. 21, No. 1:121–139.
  7. Rátz Tamara (1999): A turizmus társadalmi-kulturális hatásai. PhD disszertáció, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest.
  8. Small, K. – Edwards, D. – Sheridan, L. (2005): A flexible framework for evaluating the socio-cultural impacts of a (small) festival. International Journal of event management research, Vol. 1, No. 1. http://www.ijemr.org/docs/smalledwardssheridan.pdf, Letöltve: 2010.06.05.
  9. Vesey, C. – Dimanche, F. (2001): Urban Residents Perceptions of Tourism and its Impact: An Application of the TIAS Scale. Proceedings of the 2001 Travel and Tourism Research Association Annual Conference:151–158.
  10. Wang, Y. – Pfister, R. E. – Morais, D. B (2006): Residents’ attitudes toward tourism development: A case study of Washington, NC. http://nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nrs-p-14/54-wang-p-14.pdf, Letöltve: 2010.04.04.