Évf. 17 szám 1-2 (2018)
Kutatás közben

A méltányos kereskedelem hazai kutatási előzményei és magyarországi helyzete

Megjelent december 14, 2018
Eszter Tóth
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Tóth, E. (2018). A méltányos kereskedelem hazai kutatási előzményei és magyarországi helyzete. Competitio, 17(1-2), 54–68. https://doi.org/10.21845/comp/2018/1-2/4

A fair trade egy olyan civil kezdeményezés, amelynek célja, hogy méltányos kereskedelmi feltételeket teremtsen a Harmadik Világ szegény termelői számára,
ezáltal esélyt nyújtva számukra egy fenntartható fejlődési modellre kialakítására. A rendhagyó kereskedelmi partnerség a déli országok termelői és az északi félteke vásárlói között a hagyományos nemzetközi kereskedelem szabályait igyekszik megváltoztatni, és egy újszerű alternatívát ajánl helyette. A termékminősítéssel és nemzetközi intézményrendszerrel rendelkező méltányos kereskedelem célja az eddigi domináns gazdasági modell játékszabályainak megváltoztatása, ebben legfőbb eszköze a tudatos és felelősségvállalásra kész fogyasztói réteg elkötelezése. Az irodalomáttekintő cikk a mozgalom eddigi magyarországi eredményeit és a témában végzett kutatásokat igyekszik bemutatni.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: F13, F18, J81, P45

 1. Antle, J. M. (1999): The new economics for agriculture, American Journal of Agricultural Economics, 81, 993–1010. DOI: 10.2307/1244078
 2. Boda, Zs. (2001): A méltányos kereskedelem elvei, Esély, 2001/4. pp14-34, http://www.esely.org/kiadvanyok/2001_4/BODA.pdf
 3. CR (2005a): Capital Research Piac és Közvéleménykutató Intézet, A Fair Trade rendszer magyarországi meghonosításának lehetőségei, Kvalitatív kutatási fázis, Tanulmány, 2005. július 15.
 4. CR (2005b): Capital Research Piac és Közvéleménykutató Intézet, A Fair Trade rendszer magyarországi meghonosításának lehetőségei, Kvantitatív kutatási fázis, Tanulmány, 2005. augusztus.
 5. EC (2015): Special Eurobarometer 421 The European Year for Development – Citizens’ View on Development, Cooperation and Aid (2015) Report, 2015 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/get-SurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2022
 6. EC (2017a): Special Eurobarometer 455, Report EU Citizens’ View on Development, Cooperation and Aid, 2017 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/sp455-development-aid-final_en.pdf
 7. EC (2017b): Külön Eurobarometer 455, Az EU állampolgárok és a fejlesztési segély, Magyarország – Összetett országelemzés http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2017/surveyKy/2109
 8. EFTA (2006): European Fair Trade Association - Joining fair trade forces, 2006. február, http://www.european-fair-trade-association.org/efta/Doc/What.pdf
 9. Gáll V. – Újszászi, Gy. (szerk.) (2010): Útmutató a felelős fogyasztáshoz, Védegylet Egyesület, G-Print nyomda, Budapest
 10. Glied, V. (2012): Glied Viktor (2012): A Fair Trade mozgalom, Publikon Társadalmi portál, http://publikon.hu/htmls/tanulmanyok.html?essayID=565
 11. Gulyás, A. (2007): A méltányosságelmélet alapjai, Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. február, pp 167-183
 12. Gulyáa, A. (2011): Diktátor a barátom? A barátság és a méltányosság kapcsolata, Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. május, pp 430-444
 13. Krier, J.-M. (2005): Fair Trade in Europe 2005, Facts and figures on Fair Trade in 25 European countries. Fair Trade Advocacy Office, Brussels, 2005.
 14. Krier, J.-M. (2007): Fair Trade 2007: new facts and figures from an ongoing success story. A report in Fair Trade in 33 consumer countries. Dutch Association of Worldshops, 2008.
 15. Moore, G. (2004): The Fair Trade Movement: Parameters, Issues and Future Research. Journal of Business Ethics 53. pp73-86; DOI: https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000039400.57827.c3
 16. Pataki, Gy.– Radácsi, L. (2000): Alternatív üzleti vállalkozások, In: Pataki, György; Radácsi, László (szerk.) Alternatív kapitalisták : Gazdálkodás az érintettek jóllétéért,
 17. Szentendre, Magyarország, Új Paradigma Kiadó
 18. Radácsi, L. (2000): Üzleti és civil szervezetek együttműködése Magyarországon, Publio Kiadó
 19. Steinrücken, T. – Jaenichen, S. (2007): The Fair Trade Idea: Towards an economics of Social Labels. Journal of Consum Policy 30:201-217. DOI: https://doi.org/10.1007/s10603-007-9034-5
 20. Tóth, E (2015): A méltányos kereskedelem mozgalmának áttekintő bemutatása, Táplálkozásmarketing folyóirat, II. évf. 1. szám p35, 2015. június; DOI: 10.20494/TM/2/1/4
 21. Tóth, E (2019): Az etika (újbóli) térnyerése az üzleti folyamatokban – A haszonelvűségtől a tudatos fogyasztóig (irodalmi áttekintés) (In press) International Journal of Engineering and Management Sciences, 2019.
 22. TVE (2017): Tudatos Vásárló Piaci Jelentés 2014-2016, Tudatos Vásárlók Egyesülete, 1114 Budapest, ISBN 978-963-88509-7-3, http://tudatosvasarlo.hu/piaci-jelentes
 23. TVE (2018): Év végi jó hír: hasít a méltányos kereskedelem Magyarországon 2018.12.13., https://tudatosvasarlo.hu/cikk/ev-vegi-jo-hir-hasit-meltanyos-kereskedelem-magyarorszagon