Évf. 17 szám 1-2 (2018)
Tanulmányok

Hálózatelemzés a piacfelügyeleti munkában

Megjelent december 14, 2018
Gergely Szőts
Magyar Nemzeti Bank
Gábor Nagy
Magyar Nemzeti Bank
PDF

APA

Szőts, G., & Nagy, G. (2018). Hálózatelemzés a piacfelügyeleti munkában. Competitio, 17(1-2), 19–33. https://doi.org/10.21845/comp/2018/1-2/2

A hitel-nemteljesítési csereügyletek (angol rövidítésük CDS, credit default swap) piachálózatának elemzéséről eddig kevés publikáció jelent meg, ezért került elemzésünk fókuszába a CDS termékek piaca. Elemzésünk súlypontja a piaci visszaélések felderítésének újszerű, a hálózatkutatás eszközeit felvonultató alkalmazása a hazai piacra. A kapott eredményeket összevetjük az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) egy korábban publikált elemzésével, amelyben a kutatók a hálózatelemzés eszközeit a kockázatok és pénzügyi válságok fertőzés útján történő terjedésének feltárásához használták. Az elemzés eredményeit összevetve az európai kutatásokkal az látszik, hogy a magyar vonatkozású CDS piac az európaihoz hasonlóan erős koncentráltságot mutat.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: G14, C45

 1. Albert, R. – Barabási-Albert, L. – Jeong, H. (2000): Attack and Error Tolerance of Complex Networks. Nature, Vol. 406., pp. 378–382. https://doi.org/10.1038/35019019
 2. Allen, F. — Babus, A. (2009): Networks in finance. In Kleindorfer, P. — Wind, Y. —Gunther, R. (eds): The network challenge: strategy, profit, and risk in an interlinked world.http://finance.wharton.upenn.edu/~allenf/download/Vita/Allen%20and%20Babus%20-%20aug%2020-08-Long-SSRN.pdf, Letöltve: 2018.10.31.
 3. Antón, M. — Mayordomo, S., — Rodríguez-Moreno, M. (2017). Dealing with dealers: Sovereign CDS comovements in Europe. Working Paper 1723. https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/17/Fich/dt1723e.pdf, Letöltve: 2018.10.31.
 4. Banai, Á. — Kollarik, A. — Szabó-Solticzky, A. (2015): Topology of the foreign currency/forint swap market. Financial and Economic Review, Vol. 14 Issue 2., June 2015, pp. 128–157. http://english.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/5-banai-kollarik-szabo-en.pdf, Letöltve: 2018.10.31.
 5. Barabási-Albert, L. (2013): Behálózva. Helikon, Budapest.
 6. Bodnár, L. (2017): A hazai nagy értékű fizetési rendszer hálózatának jellemzői és evolúciója az elmúlt évtizedben. In MNB-tanulmányok 132. https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tanulmany-132-vegleges.pdf, Letöltve: 2018.10.31.
 7. Clerc, L. — Gabrieli S. — Kern S. — El Omaris Y. (2013): Assessing contagion risk through the network structure of CDS exposures on European reference entities. Banque de France.
 8. Clerc, L. — Gabrieli S. — Kern S. — El Omaris Y. (2014): Monitoring the European CDS Market through networks: Implications for contagion risks. ESMA Working Paper, No. 1, 2014. https://doi.org/10.2139/ssrn.2414371
 9. Csizmár, T. (2012): Bennfentesek nyomában, avagy mit tudtak a Tőzsdecápák, amit más nem. Hitelintézeti Szemle 11. évfolyam 4. szám, p. 325-359.
 10. Fontana, A. — Scheicher (2010): An Analysis of Euro Area Sovereign CDS and their Relation with Government Bonds. ECB Working Paper 1271.
 11. Gross, J. L. —Yellen, J. (2005): Graph Theory and Its Applications (Textbooks in Matematics). Chapman and Hall/CRC.
 12. Markose et al. (2010): Too Interconnected To Fail: Financial Contagion and Systemic Risk In Network Model of CDS and Other Credit Enhancement Obligations of US Banks. Presentation given at the ECB Workshop on Recent Advances in Modelling Systemic Risk Using network, October 2009, COMISEF Working Papers Series WPS-033 21/04/2010, 2010.
 13. Minenna, M. (2003): The detection of market abuse on financial markets: a quantitative approach. CONSOB Quaderni di Finanza, N. 54 – Maggio 2003 (English version).
 14. Peltonen, T.— Scheicher, M. — Vuillemey G. (2013): The Network Structure of the CDS market and its Determinants. European Central Bank.
 15. Európai Bizottság (2014): A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának,
 16. évi jelentés a versenypolitikáról, Brüsszel, 2014.5.6., COM(2014) 249. http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2013/part1_hu.pdf, Letöltve: 2018.10.31.
 17. Watts, D. J.– Strogatz, S. H. (1998): Collective Dynamics of ‚Small-World’ Networks. Nature, 393. 440–442. o. https://doi.org/10.1038/30918
 18. Sun, X-Q. — Shen, H-W. — Cheng, X-Q —Zhang, Y. (2017): Detecting anomalous traders using multi-slice network analysis. Physica A 473 (2017) 1–9, http://www.bigdatalab.ac.cn/~shenhuawei/publications/2017/pa-sun.pdf, Letöltve: 2017.11.06.