Évf. 1 szám 1 (2002)
Tanulmányok

Phillips-görbe-modellek az újklasszikus és a újkeynesi elméletekben

Megjelent november 4, 2012
Katalin Bodnár
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Makroökonómia Tanszék
PDF (English)

APA

Bodnár, K. . (2012). Phillips-görbe-modellek az újklasszikus és a újkeynesi elméletekben. Competitio, 1(1), 54–72. https://doi.org/10.21845/comp/2002/1/5

A közgazdaságtan egyik régebbi kérdése a normális és a reálváltozók közötti kapcsolatok jellegére vonatkozik. Az egyes közgazdasági iskolák vitáiban sarkalatos pontként jelenik meg az efféle kapcsolatokról megjelenő különböző véleményeket igazoló modellek és következtetések. A tanulmány a legújabb közgazdasági iskolák nézeteit és azokra alapozott gazdaságpoltikai javaslatokat mutatja be, illetve állítja egymással szembe. A tanulmány a Phillips-görbe "halála" az újklasszikus makroökonómia, illetve feltámadása az új-keynes-i iskolák modelljeinek ismertetésével egyaránt nyomon követhető az írásban. Kitűnik a Phillis-görbe és a gyakorlati gazdaságpoltika közötti igen szoros kapcsolat. A jelenleg érvényes, leginkább elterjedt nézetnek a neokeynes-i szemlélet tűnik, de bármilyen alapon is ítélik meg a tanulmányban bemutatott modelleket, nem lehet elvonatkoztatni a kortól, amelyben fogantak.