Évf. 12 szám 32 (2021)
Cikkek

Az iskolai szegregáció szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok lemaradásában

Megjelent május 31, 2021
Ildikó Bihari
Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
PDF

APA

Bihari, I. (2021). Az iskolai szegregáció szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok lemaradásában. Acta Medicinae Et Sociologica, 12(32), 67–88. https://doi.org/10.19055/ams.2021.05/31/4

A szakértők régóta vizsgálják az iskolai szegregáció és a hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőtlenségének kapcsolatát. A tanulmány a szakirodalmak, kutatások és statisztikai adatok alapján vizsgálja az iskolai szegregáció hazai megszilárdulását, a szegregáció hatását a köznevelési intézményben tanuló hátrányos helyzetű diákok tanulási teljesítményére és a csoportközi kapcsolatokra vonatkozóan. Az oktatási szegregáció és integráció kérdésköre gyakran vita téma, a kutatási tapasztalatok azonban a heterogén összetételt preferálják a diákok iskolai pályafutása, jövőbeli munkaerőpiaci esélyei és a társadalmi integráltság erősítése céljából.