Évf. 11 szám 31 (2020)
Cikkek

Családanyák szerepvállalása a munkamigráció folyamatában

Megjelent november 29, 2020
Szidónia Nagy-Menyhárt
PDF

APA

Nagy-Menyhárt, S. (2020). Családanyák szerepvállalása a munkamigráció folyamatában. Acta Medicinae Et Sociologica, 11(31), 131–143. https://doi.org/10.19055/ams.2020.11/31/11

A nemzetközi szakirodalom különböző elméletek és paradigmák mentén definiálja a munkavállalás szándékával történő migrációt, ok-okozati összefüggést keresve a különböző migrációs hullámok magyarázatára. A migrációs kutatásaiban láthatóvá válnak a transznacionalizmus sajátosságai, valamint a családanyák megnövekedett aránya. A migráció feminizációja során nők milliói válnak családfenntartóvá azáltal, hogy otthonuktól távol egy másik országban vállalnak munkát, új munkamegosztási helyzetet alakítva ki a családon belül. Az anya fizikai jelenlétű gondoskodását az anyagi természetű gondoskodás váltja fel. Tanulmányomban három dimenzióban közelítem meg a családanyák szerepvállalását a munkamigráció folyamatában. A nemzetközi szakirodalmi kitekintést térségi, majd helyi szintű kutatás követ. A családanyák munkamigrációs történetének elemzése arra fókuszál, hogy miként jelenik meg élettörténetükben a külföldi munkavállalás, és milyen okok állnak mögötte.