Évf. 11 szám 30 (2020)
Cikkek

A szociális ellátórendszer sajátosságai Kárpátalján

Megjelent május 8, 2020
Zita Báthori-Tárczy
nyugalmazott egyetemi docens, Ungvári Nemzeti Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Szociális munka Tanszék
Anna Popovich
egyetemi docens, Ungvári Nemzeti Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Szociális munka Tanszék
Olexander Katsora
Ungvári Nemzeti Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Szociális munka Tanszék
PDF

APA

Báthori-Tárczy, Z., Popovich, A., & Katsora, O. (2020). A szociális ellátórendszer sajátosságai Kárpátalján. Acta Medicinae Et Sociologica, 11(30), 82–94. https://doi.org/10.19055/ams.2020.11/30/8

A tanulmány a kárpátaljai szociális védelem rendszerével foglalkozik; bemutatja az ukrajnai szociális védelem felépítését és jellemzi annak összetevőit; a múlt és a jelen vonatkozásában elemzi a jelenlegi gazdasági, szociálpolitikai és társadalmi helyzetet; kitér az ukrán állami és nem állami szociális védelem sajátosságaira, feladataira és az azok teljesítését korlátozó tényezőkre; tisztázza a szociális védelem, jólét és a jól-lét fogalmát az értelmezésükben tapasztalható eltérések és ellentmondások elkerülése végett; néhány jelentősebb állami, nem állami és egyházi fenntartású intézmény tevékenységének, jó gyakorlatának ismertetésével bemutatja a kárpátaljai szociális szolgáltatások rendszerét; megállapításokat fogalmaz meg a helyzettel és a fejlesztési irányokkal kapcsolatban.