Évf. 17 szám 1-2 (2020): A fogyasztói adásvétel és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tagállami szabályozásának összehasonlító elemzése - Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia

Megjelent August 1, 2020

Az Igazságügyi Minisztérium Jogászképzés színvonalának emelését célzó program támogatásának a keretében, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Románia tagállami szabályozását és vonatkozó joggyakorlatát vizsgáljuk meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a fogyasztási cikkek adásvételének és jótállásnak tagállami szabályozásához kapcsolódóan. A kutatásba valamennyi résztvevő országból jeles elméleti és gyakorlati, a nemzeti és európai fogyasztóvédelem és
versenyjog területén jártas szakemberek kapcsolódtak be.

Az összehasonlító kutatás során leginkább arra kerestük a választ, hogy a harmonizálandó szabályoktól mennyiben tért el a nemzeti jogalkotó az átültetés során, a joggyakorlat hogyan értelmezte az európai szabályok és az Európai Bíróság joggyakorlatának keretébe terelt hazai szabályozást.

A tanulmányok nem pusztán a szabályozást kívánják ismertetni, hanem ugyanazokat a kérdéseket körüljárva a tagállami szabályozás és joggyakorlat mélyére kíván lemerülni.

A kötetet mindezek alapján egyaránt ajánljuk a fogyasztóvédelemi joggal tudományosan foglalkozó kutatóknak, gyakorlati jogalkalmazó szakembereknek, mind pedig a nemzeti jogalkotóknak.

issue.tableOfContents6656f6544c77b

Előszó

Tanulmányok