Információk

Impresszum

Kiadó: Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.)

Kiadásért és szerkesztésért felelős: Dr. Szikora Veronika

Online ISSN 1786-5158

Nyomtatott ISSN 1787-775X

Folyóirat hozzáférésére vonatkozó nyilatkozat 

A Debreceni Jogi Műhely folyóiratban megjelenő, szakmailag lektorált cikkek nyílt hozzáférésűek (open access), az aktuális számok megjelenéskor azonnal ingyenesen hozzáférhetők online, és díjfizetés nélkül letölthetők. A honlapon közzétett cikkek, tanulmányok szabadon letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatók az eredeti forrás pontos megjelölésével.
A cikkek megjelentetéséért publikációs díjat nem számolunk fel.

Etikai nyilatkozat

A Debreceni Jogi Műhely tanulmányai gondos lektori szűrőn (double blind-peer-review) esnek át a kettős anonim lektorálás folyamatát alkalmazva. A bírálók javaslatot tehetnek a tanulmány megjelenésre történő elfogadására, átdolgozásra való visszaadásra, vagy a megjelenés elutasítására egyaránt. A Szerző kérésére a lektorálás tényéről igazolást is adunk.
A Debreceni Jogi Műhely szerkesztősége elfogadja, és ahol csak tudja, alkalmazza a Committee of Publication Ethics (COPE) javaslatait (Core practices).
A folyóirat szerkesztőbizottsága dönt arról, hogy a publikálásra beérkezett cikkek közül melyeket közli a lapban. A kezirat befogadására azt követően kerülhet sor, hogy a szerző benyújtotta az általa – a lektori, illetve szerkesztőségi kéréseket figyelembe véve – véglegesített változatot (postprint). Erről a szerkesztőség dönt, és a szerző kérésére igazolást állít ki. A lektori véleményekben szereplő, a közlés feltételeként megfogalmazott elvárásokat következetesen figyelmen kívül hagyó kéziratokat a szerkesztőség visszautasítja. A lektorálás teljes folyamata anonim módon történik, azaz sem a lektorok nem szereznek tudomást a szerző személyéről, sem pedig a szerzőnek nem adunk felvilágosítást a lektorok kilétéről. A szerkesztőség a lektori véleményeket beérkezésüket követően megküldi a szerzőnek, és tájékoztatja döntéséről. A lektorálás eredményeként a szerkesztőség háromféle döntést hozhat: (1) a mű változtatás nélkül megjelentethető (2) kéri a szerzőt a kézirat véglegesítésére (korrigálható hiányosságok esetén a lektori véleményekben foglaltak figyelembe vételére); (3) amennyiben átdolgozással sem közölhető a mű, a vélemények alapján elutasítja a kézirat befogadását.
A szerkesztőség a lektori véleményekre adott válaszokat, javításokat értékeli. Ennek megkönnyítése érdekében a javításokat kérjük a word dokumentumban a „változások követése” funkció használatával átvezetni.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olyan kéziratokat, amelyek nyilvánvalóan nem felelnek meg a folyóirat küldetésének (pl. nem tudományos munkák, más szakterületre tartoznak, a terjedelmi korlátokat jelentős mértékben túllépik), lektorok közreműködése nélkül adja vissza a szerzőnek.
A szerkesztőbizottság a cikkek ellenőrzésére plágium-szűrő programot alkalmazhat.
A szerkesztőbizottság és annak tagjai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a szerző, a lektorok, a potenciális lektorok, valamint a tanácsadó testület tagjai és a kiadó.
A szerkesztőbizottság tagjai a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.
A szerkesztőbizottság a megjelenésre elfogadott tanulmányon kizárólag a megjelentetéshez szükséges technikai változtatásokat, formai átszerkesztéseket jogosult elvégezni.
A Debreceni Jogi Műhely folyóiratban történő megjelenésért a szerzők díjazásban nem részesülnek.
A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit és/vagy kifejezéseit, azokat megfelelő módon idézték és szakszerűen hivatkoztak rájuk.
Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kézirat különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kézirat több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.