Értesítések

Megjelent az Országos Bírósági Hivatal új tudományos folyóirata, a Bírósági Szemle

 

Az Országos Bírósági Hivatal a napokban sikeresen elindította új tudományos folyóiratát, a Bírósági Szemlét. A folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke: dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke, a főszerkesztő dr. Osztovits András kúriai bíró, tanszékvezető egyetemi tanár. A szerkesztőbizottságban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és a jogi karok dékánjai segítik a tudományos igényű kéziratok folyamatos megjelenését.

Az igazgatástudományban viszonylag új jelenségnek számít az igazságszolgáltatás sajátos alkotmányos helyzetéből eredő, közjogi (bírósági vezetők kinevezése, ügyelosztási rend, bírák fegyelmi felelőssége stb.) és magánjogi (például munkáltatói jogkör terjedelme) kérdések megválaszolása. Hatékony igazgatási modellek, szabályok, megoldások ismerete nélkül nem létezik hatékony igazságszolgáltatás, a bíróságtörténeti múlt ismerete nélkül pedig nem lehet megérteni a jelent, illetve tervezni a jövőt. A most induló, évi négy számmal megjelenő Bírósági Szemle folyóirat állandó rovatai – hiánypótló jelleggel – ezekhez a célokhoz, témákhoz igazodnak

A kiadvány nyomtatott és elektronikus formában is elérhető. Az elektronikus forma szabadon olvasható, „open acces” elérést biztosít minden érdeklődő felhasználó számára a következő linken: https://birosag.hu/birosagiszemle