Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

All submissions must meet the following requirements.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Szerzői útmutatók

A Debreceni Jogi Műhely internetes folyóiratban megjelentetni tervezett tanulmányokkal szemben támasztott követelmények:

A tanulmányt a Debreceni Egyetem publikációs platformján való regisztrációt követően kell feltölteni az alábbi oldalon https://ojs.lib.unideb.hu/.

Az anonim bírálat miatt kérjük, hogy a feltöltött tanulmány ne tartalmazzon semmilyen személyes adatot. A szerzőségre vonatkozó metaadatok önállóan feltüntethetők feltöltéskor.

A szerző affiliációjának feltüntetése elengedhetetlen az egyetem/intézmény által használt hivatalos magyar és angol nyelvű formában. Egy szerzőhöz több intézményt is fel lehet tüntetni abban a sorrendben, ahogyan az intézmények hozzájárultak a publikáció létrehozásához.

Magyar és angol nyelvű, a jogtudomány bármely ágával foglalkozó tanulmányokat, konferencia-beszámolókat, recenziókat jelentetünk meg. Az idegen nyelven írott tanulmányokat anyanyelvi lektorral vagy jogi szaknyelvet oktató tanárral kérjük ellenőriztetni.

A tanulmányoknak kötelezően tartalmazniuk kell egy 0,5-1 oldal terjedelmű összefoglalót, absztraktot, valamint kulcsszavakat magyar és angol nyelven.

A hallgatók által írt tanulmányok esetében témavezetői ajánlás is szükséges a befogadáshoz.

A tanulmányok maximális terjedelme a 2 szerzői ívet (80.000 leütés szóközök nélkül) csak kivételesen haladhatja meg.

A kéziratot az alábbiak szerint kérjük szerkeszteni:

  • A szöveget Times New Roman 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel, normál (2,5 cm) margóbeállítással, címsorok használata nélkül kérjük elkészíteni.
  • A fejezetcímeket arab számozással, félkövér kiemeléssel kérjük jelölni, a címeket és alcímeket pedig dőlt kiemeléssel. A tagolás mélysége legfeljebb „fejezet-cím-alcím” legyen, valamennyit arab számmal (1., 1.1., 1.1.1.) kérjük jelölni.
  • A bevezető gondolatoknak nincs fejezetcíme (és ennek megfelelően számozása sem).

A tanulmányokat a Harvard-szisztéma szerint kell hivatkozásokkal ellátni. Amennyiben nem használ referenciakezelő szoftvert, az alábbiak szerint https://iqfactory.hu/harvard/. Szövegközi hivatkozás esetében mind szó szerinti, mind tartalmi idézet esetén szükséges az oldalszám feltüntetése.

Az irodalomjegyzékben fel kell tüntetni a DOI linket, amennyiben a hivatkozott irodalom rendelkezik DOI azonosítóval. Ehhez segítséget nyújt a következő oldal: https://doi.crossref.org/simpleTextQuery, mely ingyenes regisztráció után használható. A teljes irodalomjegyzék bemásolható és egyszerre kereshető, a kapott eredmény pedig minden tételhez mutatja a DOI linket, amennyiben van DOI azonosítója.

A szerzőknek javasoljuk az ORCID igénylését. Az ORCID (Open Research and Contributor Identifier) egy nemzetközileg általánosan elfogadott szerző azonosító kód (pl. 0000-0002-9139-8370), mely biztosítja a kutató egyértelmű azonosítását. Használatával elkerülhető az azonos, gyakori nevű szerzők munkásságának keveredése, a különböző névalakok használatából adódó vagy névváltozásból eredő problémák, megkönnyíti az automatikus adatfeldolgozást az indexelő adatbázisokban. Az ORCID igénylése ingyenes a szerzők számára és mindössze pár percet vesz igénybe: https://orcid.org/register

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott neveket és email címeket kizárólag a Debreceni Jogi Műhely használja fel, más célokra, harmadik félnek nem adjuk át.