Évf. 5 szám 1 (2018): Táplálkozásmarketing
Articles

Az egészséges táplálkozás szerepe és jelentősége

Megjelent július 9, 2018
Táplálkozásmarketing_2018_1_borító
Dr. Pfau Christa Sára
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet
Bio
Dr. Müller Anetta Éva
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet
Bio
Prof. Dr. Bács Zoltán
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet
Bio
Dr. Bácsné dr. Bába Éva
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet
Bio
PDF

APA

Pfau, C., Müller, A., Bács, Z., & Bácsné Bába, Éva. (2018). Az egészséges táplálkozás szerepe és jelentősége. Táplálkozásmarketing, 5(1), 49–63. https://doi.org/10.20494/TM/5/1/4

A gyümölcs- és zöldségfogyasztás és a fizikai aktivitás növelése egy praktikus stratégia vala­mennyi korosztály számára, hogy megőrizzék egészségüket és a krónikus betegségek kocká­zatát csökkentsék. Az egészségfejlesztés terü­letén a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozási szokások kialakítása és megszilár­dítása a köznevelési intézményekben – ahol a gyerekek életmódjába beépülhet – hosszú tá­von eredményezhet egy egészségesebb felnö­vekvő generációt (HIDVÉGI és BÍRÓ, 2015).
A rendszeres sportolással, fizikai aktivi­tással az elhízás csökkenthető. Több hazai és nemzetközi kutatás bemutatja azt, hogy a heti többszöri rendszeres testmozgás vagy a fizi­kai aktivitás egészség-előnnyel jár, illetve a rendszeresen sportoló populációban kevesebb azoknak a száma, akik a BMI index alapján a túlsúlyos vagy az elhízott kategóriába tartoz­nak (DONNELLY et al., 2013; WIKLUND, 2016; HERPAINÉ et al., 2017). Ezért a né­pegészségügyi stratégiáknak, a beavatkozási területeknek az egészséges táplálkozáson túl a testmozgást ösztönző programok is nélkülöz­hetetlen elemei kell, hogy legyenek.

JEL-kód: I12