Évf. 49 szám 1–2 (2011): Testinterpretációk
Tanulmányok

Szerkesztői előszó

Megjelent január 1, 2011
Katalin Bódi
Debreceni Egyetem
Judit D. Tóth
Debreceni Egyetem
PDF

APA

Bódi, K., & D. Tóth, J. (2011). Szerkesztői előszó. Studia Litteraria, 49(1–2), 3–4. https://doi.org/10.37415/studia/2011/1–2/3–4.

A test témája az utóbbi évtizedek tudományos kutatásaiban, diskurzusaiban kiemelten fontos szerepet játszik, és aligha van olyan kortárs tudomány- és művészeti ág, amelynek ne volna határozott álláspontja a testről. A művészetekben és az irodalomban az ókortól napjainkig meglévő test-témák, -interpretációk és -reprezentációk korunk antropológiai és kultúratudományos fordulatának következtében és a posztmodern diskurzusok elméleti alapjaira helyezve az egyik legizgalmasabb kérdéskörré váltak.