Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő: Bényei Péter

Szerkesztőség:

Berta Erzsébet

Bódi Katalin

Bodrogi Ferenc Máté

D. Tóth Judit

Fazakas Gergely Tamás

Lapis József

Száraz Orsolya

Honlapszerkesztő: Béres Norbert

Megjelenési adatok: Megjelenik félévente

Kiadja:

DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete

Debreceni Egyetemi Kiadó

Felelős kiadó: Fazakas Gergely Tamás, Karácsony Gyöngyi