Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:

     Bényei Péter

Szerkesztőség:

     Béres Norbert

     Berta Erzsébet

     Bódi Katalin

     Bodrogi Ferenc Máté

     D. Tóth Judit

     Fazakas Gergely Tamás

     Lapis József

     Száraz Orsolya

Megjelenési adatok: Megjelenik félévente

Kiadja:

DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete

Debreceni Egyetemi Kiadó

Felelős kiadó: Fazakas Gergely Tamás, Karácsony Gyöngyi