Főszerkesztő: Dobos István

Felelős szerkesztő: Bényei Péter

Szerkesztőbizottság:

Berta Erzsébet

Bódi Katalin

Bodrogi Ferenc Máté

D. Tóth Judit

Fazakas Gergely Tamás

Lapis József

Száraz Orsolya

Megjelenési adatok: Megjelenik félévente

Kiadja:

DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete

Debreceni Egyetemi Kiadó

Felelős kiadó: Karácsony Gyöngyi

Elérhetőség:

DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Honlapszerkesztő: Béres Norbert