Szerzői útmutató

 

I. A kézirat formai elvárásai

A kéziratokat Word-formátumban, 12-es (lábjegyzet 10-es) betűmérettel kérjük, Times New Roman betűtípussal.

 

II. Terjedelem

A lapszámba max. 50ezer karakter terjedelmű tanulmányokat várunk (lábjegyzetekkel, szóközökkel). Kivételes esetben ennél nagyobb terjedelmű írások megjelentetésére is van lehetőség, a szakmai szerkesztőkkel és a főszerkesztővel történő egyeztetés alapján.

 

III. Absztrakt, kulcsszavak, affiliáció

A kézirat mellé kérjük a tanulmány rövid angol nyelvű összefoglalóját, amely tartalmazza a tanulmány angol nyelvű címét is. Az absztrakt terjedelme ne haladja meg a maximális (szóközökkel) 800 karaktert.

            Az absztrakt mellé 4-5 kulcsszó megfogalmazására is szükség van, angol és magyar nyelven, valamint kérünk még egy nagyon rövid szerzői affiliációt (munkahely/beosztás vagy lakhely/foglakozás, illetve e-mail cím).

 

IV. Leadási határidő:

Az adott tematikus számok szervezésekor a szakmai szerkesztők adnak tájékozatást a felkért szerzőknek a tanulmányok leadási határidejéről. Az elkészült kéziratokat a lapszám szakmai szerkesztőihez kell eljuttatni.

 

V. Egyéb formai kérések:

1. Folyóiratunkban nem kurziváljuk a napilapok, hetilapok, folyóiratok címeit.

2. Idegen nyelvű szövegrészek idézése:

a, szakirodalmi munkák idézete esetében csak a magyar fordítást közöljük

b, szépirodalmi szövegeknél szerepelhet az eredeti nyelvű változat, de ez esetben is kérjük a magyar fordítást, vagy a főszövegben, vagy a lábjegyzetben.

c, a szépirodalmi művek eredeti címei után zárójelben közöljük a cím magyar fordítását

 

VI. Lábjegyzetelési útmutató