Szerzői útmutató

 

I. A kézirat formai elvárásai

A kéziratokat Word-formátumban, 12-es (lábjegyzet 10-es) betűmérettel kérjük, Times New Roman betűtípussal.

 

II. Terjedelem

A Studiában közölt tanulmányok maximális terjedelme 50.000 karakter (lábjegyzetekkel, szóközökkel). Kivételes esetben ennél nagyobb terjedelmű írások megjelentetésére is van lehetőség, a szakmai és a felelős szerkesztővel történő egyeztetés alapján.

 

III. Absztrakt

A kézirat mellé kérjük a tanulmány angol nyelvű összefoglalóját is. Az absztrakt terjedelme ne haladja meg a maximális (szóközökkel) 1200 karaktert. Az absztrakt tartalmazza a tanulmány angol nyelvű címét is.

 

IV. Idegen nyelvű szövegrészek idézése

1. szakirodalmi munkák idézete esetében csak a magyar fordítást közöljük

2. szépirodalmi szövegeknél szerepelhet az eredeti nyelvű változat, de ez esetben is kérjük a magyar fordítást, vagy a főszövegben, vagy a lábjegyzetben.

3. a szépirodalmi művek eredeti címei után zárójelben közöljük a cím magyar fordítását

 

V. Lábjegyzetelési útmutató