Évf. 10 szám 3 (2020)
Jog- és államtudomány

A hivatali vesztegetés büntetendősége a jogtudatban: ismeretek és vélemények

Megjelent január 22, 2021
Miklós Hollán
Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Budapest
Bio
Tímea Venczel
Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Budapest
Bio
POSTPRINT

APA

Hollán, M., & Venczel, T. (2021). A hivatali vesztegetés büntetendősége a jogtudatban: ismeretek és vélemények. Pro Futuro, 10(3). https://doi.org/10.26521/PROFUTURO/2020/3/8920

„Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban” című hároméves projekt egyik célja a laikusok büntetőjogra és ezen belül annak szabályozási újdonságaira vonatkozó ismereteinek és véleményeinek felmérése volt. Ebben a cikkben a szerzők a kutatás keretében felvett kérdőív hivatali vesztegetéssel kapcsolatos kérdéseire adott válaszait elemzik. Ezek alapján megállapítható, hogy az átlagembernek a büntetőjognak erről a részéről töredékes ismeretei vannak. Ennek oka részben az, hogy a válaszadók ‒ a jogi szabályozás differenciálásához képest ‒ általában sematikus ismeretekkel rendelkeznek a témában. Az viszont nem igazolódott, hogy a jogismeret alakításában társadalmi-gazdasági tényezők, illetve a médiafogyasztás közrehatna. Az ismereti kérdésekre adott válaszokat elsősorban a válaszadók büntetendőséggel kapcsolatos véleményei befolyásolják. Az emberek ismeretei jobban tükrözték a korábban hatályos szabályozást, mint a jelenleg hatályosat. Ennek oka azonban nem feltétlenül a régebbi szabályozás jobb ismerete, hanem az, hogy az jobban összhangban van a válaszadók jogi distinkciókkal szembeni érzéketlenségével.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.