Évf. 6 szám 2 (2016)
Jog- és államtudomány

A gyermeki jogok érvényesülése az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvében

Megjelent december 16, 2016
Ágota Fazekas
Szegedi Tudományegyetem,Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Bio
pdf

APA

Fazekas, Ágota. (2016). A gyermeki jogok érvényesülése az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvében. Pro Futuro, 6(2), 39–59. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2016/2/5131

Napjainkban mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás terén a gyermeki jogok fokozottabb érvényesülése figyelhető meg. ezt jelzi egyrészről a gyermeki jogokat érintő, nemzetközi, európai uniós, valamint nemzeti jogszabályok és dokumentumok egyre növekvő száma. Emellett a jogalkalmazás területén is kifejezésre jut a gyermek érdekének és jogainak hangsúlyosabb érvényesülése, többek között a bírósági, hatósági döntések meghozatala során. A gyermeki jogok mikénti érvényesülése tehát olyan kérdés, amellyel minden embernek, így többek között a szülőknek, a jogalkotónak, a jogalkalmazónak, a pedagógusnak foglalkoznia kell.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.