Évf. 6 szám 1 (2016)
Jog- és államtudomány

A Krím félsziget jogi helyzete a nemzetközi jog szemszögéből

Megjelent február 2, 2020
William R. Slomanson
Thomas Jefferson Law School, San Diego, USA
Bio
Sándor Szemesi
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék
Bio
pdf

APA

Slomanson, W. R., & Szemesi, S. (2020). A Krím félsziget jogi helyzete a nemzetközi jog szemszögéből. Pro Futuro, 6(1), 9–28. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2016/1/4892

Számos, a mai napig megoldatlan konfliktus terheli a nemzetközi közösséget – közülük több is az egykori Szovjetunió és jugoszlávia uti possidetis elv alapján történt felosztása miatt. Az ezen konfliktusok nyomán létrejövő de facto államok függetlenségét lényegében egyetlen nagyhatalom sem ismeri el, és ezért aztán ezen területek jogi helyzetének közeli rendezése sem tűnik valószínűnek. Sajnálatos módon számos olyan régió említhető, mely bővelkedik a hasonló megoldatlan konfliktusokban. Az oroszország holdudvarából előbukkant konfliktusok (ideértve mindenekelőtt Dél-Oszétiát, Abháziát, Hegyi Karabahot, Koszovót, a Krím félszigetet és Transznyisztriát) immáron aligha zárhatóak vissza a status quo ante palackjába.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.