Évf. 8 szám 2 (2018)
Jog- és államtudomány

Az ideálkép és a valóság: (jogi kari) hallgatói pályatervek változásai az egyetemi életútban

Megjelent szeptember 5, 2018
Mihály Fónai
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közpolitikai és Alkalmazott Szociológiai Tanszék
Bio
pdf

APA

Fónai, M. (2018). Az ideálkép és a valóság: (jogi kari) hallgatói pályatervek változásai az egyetemi életútban. Pro Futuro, 8(2), 81–113. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2018/2/4721

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy az állam- és jogtudományi karok hallgatóinak professzióképe miként változik előremenetelük során. Abból indulok ki, hogy a képzés kezdetén a hallgatók egy idealizált képpel bírnak a választott szakról és az arra épülő szakmáról/hivatásról. Ez a kép a képzés során, majd még inkább a végzés után és a munkatapasztalatok hatására változik; az adott szakma/hivatás tényleges helyzete alakítja. A jogtudományi karok hallgatói, különösen a joghallgatók egy magas státuszú és presztízsű hivatás több évszázad alatt kialakult külső és belső képének az elemei alapján azonosítják magukat. Korai pályaválasztásuk következtében az egyetemen végbemenő szakmai szocializációjuk már az első években kialakítja bennük a jogászság ideálképét, mellyel erősen azonosulnak. Kérdés, hogy ennek az ideálképnek milyen a viszonya a valósághoz, mennyire tér el a jogászság különböző szakmai csoportjainak a tényleges helyzetétől.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.