Évf. 9 szám 1 (2019)
Jog- és államtudomány

A kriptovaluták kihívásai a büntető anyagi és eljárási jogban

Megjelent december 19, 2019
Kitti Mezei
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet
Bio
PDF

APA

Mezei, K. (2019). A kriptovaluták kihívásai a büntető anyagi és eljárási jogban . Pro Futuro, 9(1), 79–98. https://doi.org/10.26521/Profuturo/1/2019/3906

A kriptovalutákkal való visszaélések tekintetében problémát okozhat a gyakorlatban, hogy az elkövetés tárgyát hogyan sorolhatjuk be jogi szempontból. Előrelépés, hogy az ötödik pénzmosás elleni irányelv meghatározta a virtuális fizetőeszközök fogalmát. Az Unióban felismerték, hogy a kriptovaluták használata és a különböző átváltó, valamint pénztárcaszolgáltatók szolgáltatásainak igénybevétele pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatot hordoz magában. A hazai szabályozás vizsgálata alapján megállapítható, hogy különösen a pénzmosás tényállása világít rá arra, hogy e deliktum elkövetési tárgyát, a bűncselekményből származó „dolog” fogalmát értelmező rendelkezés keretében ki kellene terjeszteni a kriptovalutákra is. A kapcsolódó tevékenységi köröket is szabályozni kell, mint például az átváltó-, befektetési és pénztárcaszolgáltatókét a pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatások keretében, amelyhez a háttérjogszabály módosítása szükséges. Ez azonban – hasonlóan a kriptovaluták jogi besorolásához – elsődlegesen nem a büntetőjog feladata.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.
 1. BLEMUS, Stéphane: Law and Blockchain: A Legal Perspective on Current Regulatory Trends Worldwide. Revue Trimestrielle de Droit Financier, 2017/4 https://doi.org/10.2139/ssrn.3080639
 2. BUJTÁR Zsolt: A kriptovaluták európai és máltai szabályozásának az összehasonlítása – A máltai sólyom szárnyalása. Európai Jog, 2018/5
 3. CZINE Ágnes: L. fejezet – A lefoglalás. In: Belegi József (szerk.): Büntetőeljárás jog I-II. – új Be. – Kommentár a gyakorlat számára. HVG-ORAC, Budapest, 2018, HVG-ORAC Jogkódex
 4. DEÁK Zoltán: A kár büntetőjogi fogalmáról – megjegyzések egy eseti döntés margójára. Magyar Jog, 2012/6
 5. DORNFELD László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések. Belügyi Szemle, 2018/2
 6. ESZTERI Dániel: A World of Warcraft-tól a Bitcoin-ig: Az egyén és a tulajdon helyzetének magán- és büntetőjogi elemzése a virtuális közösségekben. PhD-értekezés, Pécs, 2015
 7. ESZTERI Dániel: Bitcoin – Az anarchisták pénze vagy a jövő fizetőeszköze? Infokommunikáció és Jog, 2012/2
 8. ESZTERI Dániel: Egy Bitcoinnal elkövetett vagyon elleni bűncselekmény és az ahhoz kapcsolódó egyes jogi kérdések. Infokommunikáció és Jog, 2017/1, 30.
 9. FURNEAUX, Nick: Investigating cryptocurrencies – Understanding, extracting and analyzing blockchain evidence. Wiley, 2018 https://doi.org/10.1002/9781119549314
 10. GIRASA, Rosario: Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technology: National and International Perspectives. Palgrave Macmillan, 2018 https://doi.org/10.1007/978-3-319-78509-7
 11. HALÁSZ Viktor: A Bitcoin működése és lefoglalása a büntetőeljárásban. Belügyi Szemle, 2017/7-8
 12. HOUBEN, Robby–SNYERS, Alexander: Cryptocurrencies and blockchain: Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion. Európai Parlament, Brüsszel, 2018
 13. KÖLVART, Merit–POOLA, Margus–RULL, Addi: Smart Contracts. In: Kerikmäe, Tanel–Rull, Addi (eds.): The Future of Law and eTechnologies. Springer, 2016 https://doi.org/10.1007/978-3-319-26896-5_7
 14. MEZEI Kitti: A kiberbűncselekmények hazai szabályozásának aktuális kérdései. In: Sárközy Tamás (szerk.): A Magyar Jogász Egylet 2018. évi tudományos pályázatán díjat nyert pályázatok. Magyar Jogászegyleti Értekezések 2018/9–10. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Magyar Jogász Egylet, Budapest, 2018
 15. MIK, Eliza: Smart contracts: terminology, technical limitations and real world complexity. Law, Innovation and Technology, 2017/2 https://doi.org/10.1080/17579961.2017.1378468
 16. MISKOLCZI Barna–SZATHMÁRY Zoltán: Büntetőjogi kérdések az információk korában. HVG-ORAC, Budapest, 2019
 17. POSKRIAKOV, Fedor – CHIRIAEVA, Maria – CAVIN, Christophe: Cryptocurrency compliance and risks: a European KYC/AMLP perspective. In: Dewey, Josias (ed.): Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2019. Global Legal Group, 2019
 18. SATOSHI Nakamoto: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin White Paper Repository, 2008
 19. SIMON Béla: A kriptovaluták és a kapcsolódó rendészeti kihívások. In: Mezei Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika. PTE ÁJK-MTA TK, Budapest-Pécs, 2019
 20. SIMON Béla: Kriptovaluták – rendészeti válaszok. Belügyi Szemle, 2018/10
 21. SZATHMÁRY Zoltán: Az elektronikus pénz és a bitcoin biztosítása a büntetőeljárásban. Magyar Jog, 2015/11
 22. SZÉKELY Iván: Privát szférát erősítő technológiák. Információs Társadalom 2008/1
 23. TÜZES Marcell: Bitcoin – A pénz új formája. Infokommunikáció és Jog, 2012/4