Évf. 9 szám 1 (2019)
Jog- és államtudomány

A közszférára vonatkozó adatvédelmi szabályok a GDPR tükrében

Megjelent december 18, 2019
Szilvia Váradi
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
PDF

APA

Váradi, S. (2019). A közszférára vonatkozó adatvédelmi szabályok a GDPR tükrében. Pro Futuro, 9(1), 39–54. https://doi.org/10.26521/Profuturo/1/2019/3877

Az Európai Unió adatvédelmi reformjának eredménye az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2018. május 25-én lépett hatályba, és mind a magánszektorra, mind a közszférára jelentős hatást gyakorolt. A rendelet fő célja az érintett adatalany személyes adatai feletti ellenőrzési jogának megerősítése, így a GDPR több jelentős változást és szigorítást hozott a közhatalmi szervek és testületek személyes adat kezelési tevékenységére nézve is. Így például, míg az adatalany hozzájárulása az adatkezeléshez a magánszektorban kiemelkedő jelentőséggel bír, és az adatkezelés egyik jogalapja, addig a közszféra tekintetében több kivételt is találhatunk, mint az elfeledtetéshez való jog, az adathordozhatóság, az adatvédelmi hatásvizsgálat, amelyek kevés jelentőséggel bírnak, azonban találunk olyan érintetti jogot is, mint a tiltakozáshoz való jog, amely épp a közhatalmi szervekkel szemben érvényesíthető. Jelen tanulmány célja a GDPR ezen speciális szabályainak feltárása és elemzése, annak érdekében, hogy a napjainkban is tapasztalható bizonytalanságok feloldhatókká váljanak.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.
 1. BLUME, Peter: The Public Sector and the Forthcoming EU Data Protection Regulation. European Data Protection Law Review. 2015/1. 32–38. DOI https://doi.org/10.21552/EDPL/2015/1/7
 2. CAVOUKIAN, Ann: Privacy by Design. The 7 Foundational Principles. Implementation and Mapping of Fair Information Practices. https://iab.org/wp-content/IAB-uploads/2011/03/fred_carter.pdf
 3. CHALMERS, Damian–DAVIES, Gareth–MONTI, Giorgio: European Union Law. Cases and Materials. Cambridge University Press, Cambridge, 2010
 4. JÓRI András–SOÓS Andrea Klára: A GDPR magyarázata. HVG-ORAC, Budapest, 2018
 5. LAMBERT, Paul: The Data Protection Officer: Profession, Rules, and Role. CRC Press, Taylor&Francis, New York, 2017. DOI https://doi.org/10.1201/9781315396743
 6. LAMBERT, Paul: Understanding the New European Data Protection Rules. Taylor&Francis, Auerbach Publications, New York, 2017. DOI https://doi.org/10.1201/9781138069848
 7. Péterfalvi Attila (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban. HVG-ORAC, Budapest, 2012
 8. Péterfalvi Attila–Révész Balázs–Buzás Péter (szerk.): Magyarázat a GDPR-ról. Wolters Kluwer, Budapest, 2018
 9. POLYÁK Gábor–SZŐKE Gergely László: Elszalasztott lehetőség? Az új adatvédelmi törvény főbb rendelkezései. In: Drinóczi Tímea (szerk.): Magyarország új alkotmányossága. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2011.
 10. SZOBOSZLAI Judit: A jogi személyek adatvédelmével kapcsolatban felmerülő kérdések. Collega, 2002/3.
 11. SZŐKE Gergely László: Az európai adatvédelmi jog megújítása. Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén. HVG-ORAC, Budapest, 2015
 12. VARGA Zs. András: Ombudsman, ügyész, magánjogi felelősség: Alternatív közigazgatási kontroll Magyarországon. Pázmány Press, Budapest, 2012