Évf. 8 szám 3 (2018)
Jog- és államtudomány

A kor színvonalán? : Az új büntetőeljárási kódex válasza a jelen kihívásaira

Megjelent szeptember 5, 2018
Mátyás Bencze
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
PDF

APA

Bencze, M. (2018). A kor színvonalán? : Az új büntetőeljárási kódex válasza a jelen kihívásaira. Pro Futuro, 8(3), 11–36. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2018/3/2870
A jelen írás műfaji szempontból leginkább egy műbírálatra hasonlít. Ez a sajátosság főként abban nyilvánul meg, hogy az értékelt „alkotás”, ebben az esetben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) bizonyos részeit az egész törvényt igazoló célokkal és értékekkel egybevetve, ezekre tekintettel értékelem. Nem az egyes jogintézmények szisztematikus és főleg nem a törvény átfogó elemzésére vállalkozom, hanem csupán arra, hogy megmutassam, a törvényben szereplő adott intézmény, illetve az arra kialakított szabályozás elősegíti-e a modern büntetőeljárás igazoló elveinek érvényesülését. Amíg tehát a művészeti alkotások értékelésének mércéje az esztétikai értelemben vett „kvalitás”, addig a Be. vonatkozásában a helyes célok megvalósítására való képesség adja a kritika vezérfonalát.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.