Évf. 12 szám 2 (2022): a lapszám feltöltés alatt

Jog- és államtudomány

A Római Statútum kihirdetésének alkotmányos akadálya

Megjelent december 22, 2022
Szerző
Pesci Marco
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak
Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútum államfői immunitás hivatalos minőség irrelevanciája pacta sunt servanda kihirdetés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Pesci, M. (2022). A Római Statútum kihirdetésének alkotmányos akadálya. Pro Futuro, 12(2). https://doi.org/10.26521/profuturo/2022/2/12404
Licenc

Copyright (c) 2022 Pro Futuro

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1998. július 17-e a nemzetközi igazszolgáltatási struktúra egyik legfontosabb mérföldköve: ezen a napon született meg a Római Statútum (a továbbiakban: Statútum), amelyet a kodifikálásban résztvevő 148 államból 120 támogatott. A Statútum 86. cikke expressis verbis rögzíti, hogy „a Részes Államok [ … kötelesek] teljes mértékben együttműködni a Bírósággal a Bíróság joghatóságába tartozó bűntettek miatti nyomozás és büntetőeljárás során.” Mint minden nemzetközi szerződés, úgy a Statútum esetében is érvényesül a pacta sunt servanda elve, amelyről explicit formában a szerződések jogáról szóló 1969. évi Bécsi Egyezmény (a továbbiakban: Bécsi Egyezmény) 26. cikke rendelkezik, rögzítve, hogy „minden hatályos szerződés kötelezi a részes feleket [amelyet] jóhiszeműen kell végrehajtaniuk.” Ahogy arra az Állandó Nemzetközi Bíróság is rávilágított, egy érvényes és hatályos nemzetközi kötelezettség esetében az érintett állam köteles megtenni minden olyan belső jogi intézkedést, amely annak végrehajtásához szükséges. Miért is fontos mindez? Magyarország ugyan ratifikálta a Statútumot, azonban azt a mai napi napig nem hirdette ki, amely azért tekinthető jelentős mulasztásnak, mert ha a Bíróság együttműködésre hívná fel hazánkat – például egy elfogatási parancs kibocsátása útján – és azt a belső jogi mulasztásunk miatt nem tudnánk teljesíteni, úgy a 86. cikkben rögzített együttműködési kötelezettség megsértése megalapozhatja Magyarország nemzetközi jogi felelősségét. Jelen írás keretében annak a kérdésnek a megválaszolását kísérlem meg, hogy vajon milyen okok vezethettek idáig, és milyen megoldási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.